Distal Method Certification

Πιστοποιήσεις Προπονητών Τένις

Σύνοψη Πιστοποίησης

Γενικά

Το πρόγραμμα πιστοποίησης της Άπω Μεθόδου οδηγεί στην κατάκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στη μεθοδολογία ανάπτυξης παικτών τένις υψηλών επιδόσεων. Αν και προσφέρει τα εργαλεία για την ανάπτυξη των αθλητών από το πρώτο βήμα, ο προσανατολισμός είναι σαφής εξ αρχής: δημιουργία ειδικών στις κινητικές δεξιότητες (motor expertise / virtuosity).

Contact Me

Προϋποθέσεις

Γνώση της αθλητικής επιστήμης σε προπτυχιακό τουλάχιστον επίπεδο. Σε τεχνικό επίπεδο απαιτείται η ικανότητα ακριβούς αναπαραγωγής (επίδειξης) του τεχνικού μοντέλου και των ασκήσεων. Ειδικά στην περίπτωση μέτριας παικτικής ικανότητας του συμμετέχοντος, μπορεί να προηγηθεί μια ανεξάρτητη από την πιστοποίηση σειρά συνεδριών για την βελτίωση του παικτικού επιπέδου και την επιτυχή συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Contact Me

Ύλη

Η ύλη είναι εξαιρετικά πυκνή και παρουσιάζεται στα 2 εγχειρίδια που δίδονται σε κάθε συμμετέχοντα (βλ. στο τέλος της σελίδας). Ο κάθε συμμετέχων καλείται να μελετήσει και τις δημοσιευμένες έρευνες επάνω στην Άπω Μέθοδο. Εκτός λοιπόν από τις ώρες μέσα στο γήπεδο, απαιτούνται και πολλές ώρες προσωπικής μελέτης (περίπου 50 ώρες).

Contact Me

Εξετάσεις

Η πιστοποίηση ολοκληρώνεται με εξετάσεις, πρακτικές και γραπτές. Οι εξετάσεις ελέγχουν την κατανόηση και την κριτική στάση απέναντι στη διδαχθείσα ύλη, όπως επίσης και την ικανότητα εφαρμογής του προγράμματος στην πράξη. Το βίντεο των πρακτικών εξετάσεων, όπως και το γραπτό, δεν επιστρέφονται, παρά διατηρούνται σε αρχείο.

Contact Me

Μαθήματα:

Θεματική ενότητα Λεπτομέρειες Ώρες (ενδεικτικά) Είδος
Εμβιομηχανικό Μοντέλο Κτυπημάτων Βασισμένο στις δημοσιευμένες μελέτες του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, αποτελεί τη βάση των τεχνικών που θα διδαχτούν. 1 Πρακτική
Μοντέλο Εκμάθησης Κτυπημάτων ΣΒΚΧ & Σ+Β+Κ+Χ Τα πρωτογενή & δευτερογενή μοντέλα εκμάθησης τεχνικής βασισμένα στην εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου στην κινητική μάθηση (Στάση, Βαλλιστικές κινήσεις, Κίνηση στο χώρο, Χειρισμός αντικειμένων). 1 Πρακτική
Μοντέλο Φυσικής Κατάστασης μέσω Τένις ΔΕΤΑ & Δ+Ε+Τ+Α Τα πρωτογενή & δευτερογενή μοντέλα ανάπτυξης φυσικής κατάστασης (Δύναμη, Ευλυγισία, Ταχύτητα, Αντοχή) μέσα στο γήπεδο με ή χωρίς ρακέτα 1 Πρακτική
tSMS Το Παράδειγμα Κιναισθητικού Συγχρονισμού εφαρμοσμένο στο τένις 1 Πρακτική
Τα δύο Σπιράλ Απόδοσης στο Τένις Πρωτότυπος τρόπο περιοδισμού της προπόνησης για ανάπτυξη τεχνικής. 1 Πρακτική
Δόμηση Προπόνησης &; Σύνθεση Προπόνησης Οι τρόποι, βάσει αναλυτικής μεθόδου, με τους οποίους κατασκευάζεται κάθε drill, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να δημιουργεί με συστημικά κριτήρια απεριόριστες ασκήσεις για κάθε ανάγκη. 1 Πρακτική
Διαφορική Διδασκαλία & Διαφορική Αυτοδιδασκαλία Τρόποι αύξησης της συμμετοχής των αθλουμένων στην προπόνηση με εστίαση στην ανάπτυξη διανοητικών ικανοτήτων. 1 Πρακτική
Μοτολέξεις και Νοητική Προπόνηση Εργαλείο αύξησης της πολυπλοκότητας της προπόνησης μέσω απλής κωδικοποίησης πολύπλοκων αλληλουχιών. Συνδυάζεται και συνδυάζει ποικιλία εργαλείων νοητικής εξάσκησης 1 Πρακτική
Νευρογλωσσολογικός Προγραμματισμός στο Τένις Απαραίτητα στοιχεία από τη δεξαμενή των εργαλείων του NLP για πανίσχυρη νοητική εξάσκηση και επίλυση προβλημάτων 1 Πρακτική
Ο Μανδύας του Ειδικού. Σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο από την Παιδαγωγική του Θεάτρου το οποίο συνδυάζει τόσο προσωπική, όσο και αγωνιστική ανάπτυξη των αθλητών. 1 Θεωρία
Εκούσια Εξάσκηση στο Τένις και Στοιχεία Ειδίκευσης Το ψυχολογικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λαμβάνει χώρα κάθε προπονητική συνεδρία εφόσον η παγκοσμίου κλάσεως απόδοση είναι ο στόχος. 1 Θεωρία
Κάρτες Καθοδήγησης Διδασκαλία του πανίσχυρου αυτού εργαλείου για την ανάπτυξη των αθλητών.. 1 Θεωρία

3 τρόποι να εμπλακείτε:

Distal Method Foundations (certification)

12 ώρες, καλύπτει όλη την ύλη στα βασικά της σημεία, περιέχει θεωρία και πρακτική, κατάλληλο για συνεργάτες και γονείς. Κόστος: 500 ευρώ / άτομο.

Contact Me

Distal Method Black Belt (certification)

34 ώρες, καλύπτει όλη την ύλη αναλυτικά, εμπεριέχει 3 επιπλέον εξειδικεύσεις (tSMS, tNLP, Coaching Cards -- βλ. επίσης παρακάτω) και δέκα ώρες εποπτεία. Κατάλληλο για head coaches, ομοσπονδιακούς προπονητές κτλ. Κόστος: 2000 ευρώ / άτομο.

Contact Me

Distal Method Coach Development

Είναι το online course. Καλύπτει όλη την ύλη στα βασικά της σημεία. Δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Παρέχεται μεμονωμένα (στην κανονική του τιμή, 380 ευρώ) ή παρέχεται δωρεάν μαζί με όλες τις πιστοποιήσεις.

Course

* Επιπλέον:

Εξειδικεύσεις (certifications): Χωριστά 4ωρα μαθήματα για ήδη πιστοποιημένους προπονητές επάνω σε όλες τις επί μέρους ενότητες. Κατάλληλο για περεταίρω εξειδίκευση ή επανάληψη της ύλης. Κόστος: 200 ευρώ / ενότητα.

Παρεχόμενα Έργα/Ύλη:

Η Άπω Μέθοδος

Κάρτες Άπω Μεθόδου

Τέννις: η Άπω Μέθοδος

Εφαρμοσμένες Αρχές Τεχνικής, Κινηταισθητικής ανάπτυξης υψηλής απόδοσης.

Επιπλέον Βιβλία:

Θεραπεία ως προτεραιότητα. Προτεραιότητα ως θεραπεία

Ψυχολογική μελέτη.

English Section:

The Distal Method Tennis Certification (DMTC) is named after the Distal Method, both a methodology and a method for expertise attainment in motor skills of all kinds and in “related” cognitive skills (motor and cognitive skills are considered to be the two sides of the same coin, so to speak). Maybe the reader has been wondering what the components of a good tennis training session are. Or maybe they have a good grasp of that and feel that something’s missing. Well, many things are missing in the current tennis-training Paradigm and the DMTC has been created to address all of the related issues; be them known or unknown to the athlete/parent/trainer – with the emphasis on the latter. It is important to understand why DMTC is, by design, the most comprehensive training method. In order to see that, one ought to appreciate both the conception and the breakthroughs of the original and more general Distal Method that make it unique in many aspects; practically speaking, one just has to do the simplest possible calculation: how many aspects of player development does the tennis Distal Method cover, and how many tools it provides. This certification program provides a set of tools that have not existed before, all within a different Paradigm that is truly holistic and does not only address the development of effective skills and motor expertise – as if these weren’t already enough for any training system. The interested coach who is abroad may contact Dr Papageorge directly or his team for a live seminar or may find the online course more practical due to travel restrictions or simply due to distance considerations (Dr. Papageorge is based in Greece). In the link below one may find both the online tennis Distal Method Coach Development program and the curriculum.

Curriculum Certified Trainers

3 ways to engage:

Distal Method Foundations (certification)

12 hours, covers all the material in its basic points, contains theory and practice, suitable for club trainers and parents. Cost: 500 euros / person.

Contact Me

Distal Method Black Belt (certification)

34 hours, covers all the material in detail, contains 3 additional specializations (tSMS, tNLP, Coaching Cards – see also below) and ten hours of supervision. Suitable for head coaches, federal coaches, etc. Cost: 2000 euros / person.

Contact Me

Distal Method Coach Development

It is the online course. It covers all the material in its basic points. It does not lead to certification. Cost: 380 euros. Also provided free of charge along with all certifications.

Course

* In addition:

Specializations (certifications): Separate 4-hour courses for already certified coaches on all individual sections. Suitable for further specialization or repetition of the material. Cost: 200 euros / unit. // Τennis Federations, Other tennis organizations: Contact us for a full 160 hour “compatibility program”, i.e. establish a Distal Method curriculum with fully educated & trained federal Distal Method coaches (any number) that would develop players at a national level.