Όλες οι δημοσιεύσεις του Κ. Παπαγεωργίου ανεξαρτήτως θεματικής

 

 

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά:

 • Papageorgiou, K.G. (2018). The Methodology of the Analytic Method. Epistēmēs Metron Logos, 1(1).
 • Παπαγεωργίου ΚΓ, Παπαδόπουλος Σ. Η Παιδαγωγική του Θεάτρου και η Άπω Μέθοδος στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (2018). Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (4).
 • Konstantinos G. Papageorgiou, Konstantinos G. Salonikidis. (2018). Physiological Changes after One Month of Exclusive Supplement Consumption and Exercise: A Case Study. J Sport Sci 6: 170–177.
 • Papageorgiou, K. G. (2017). The subtle colourings of (informed) consent in performance enhancement: implications for expertise. Philosophy Study, 7(4).
 • Papageorgiou, K. G. (2016). An analysis of the Kinetic Chain Model in Forehand Drive. Journal of Medicine and Science in Tennis, 21(2), 22–26.
 • Papageorgiou, K. G. (2016). Performance Spiral effects on Motor Learning: the case of tennis serve. Hellenic Journal of Physical Education and Sport Sciences, 36(2), 100.
 • Papageorgiou, K. G. (2015). Talent as an Unintentional Agent. ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, 1(2), 38–54.
 • Papageorgiou, K. G. (2014). Deliberate Practice in Tennis. Journal of Medicine and Science in Tennis, 19(3), 113–119.

Άρθρα σε περιοδικά:

 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2015). Κάντορ και Μπόλτσμαν: παράλληλοι βίοι… μέχρι τέλους! Αίτιον, (3), 89–91.
 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2015). Ο Πιο Ειδικός στην Επιστήμη. Αίτιον, (1), 128–131.
 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2015). Ο Κύκλος της Βιέννης: Πορεία και Έργο. Αίτιον, (2), 110–115.
 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2014). Ευθανασία: Θέματα Σύγχρονης Συζήτησης και (Τετραπολικές) Προεκτάσεις. Αίτιον, (0), 64–68.
 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2016). Ένας Ανθρωπολόγος, Άγριοι Επιστήμονες, Ιπτάμενοι Γάιδαροι και άλλα ζώα. Αίτιον, (4), 131–133.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια:

 • Papageorgiou K.G. (2017). Therapy, Consent and Autonomy in perspective. In: 20 years after the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. Thessaloniki Conference.
 • Papageorgiou, K. G. (2017). The Subtle Colourings Of (informed) Consent in Sports Doping. In: 12th World Conference Bioethics, Medical Ethics and Health Law. Limassol, Cyprus
 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2015). Η επιστημολογική σημασία της μουσικής. In: Μουσική, Μαθηματική Επιστήμη, Αστρονομία και Φιλοσοφία. Αθήνα. Retrieved from https://www.pemptousia.gr/2015/11/techni-epistimi-ke-filosofia-mia-asinithisti-sinantisi/
 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ., Λέκκας, Δ., & Κουλιανού, Μ. (2015). Νέες Ιδέες και Κατευθύνσεις για το Μουσικό Υλικό στη Μουσικοθεραπία. In Εστιάζοντας στην εκπαίδευση και παρέμβαση ΙΙ. Αράχωβα.
 • Παπαγεωργίου, Κ. Γ., & Λέκκας, Δ. (2014). Επιστήμη και (vs) Scientia. In Φιλοσοφία, Φυσικές Επιστήμες, Βιοηθική. Αθήνα. Retrieved from http://deeaef.gr/wp-content/uploads/2016/04/Papageorgiou-Lekkas-full-text.pdf

Βιβλία:

 • Παπαγεωργίου ΚΓ. Θεραπεία ως προτεραιότητα - Προτεραιότητα ως θεραπεία. Κοντύλι, 2017.
 • Παπαγεωργίου ΚΓ. Η Άπω Μέθοδος: οι Αρχές της Επιτηδειότητας. Κοντύλι, 2017.
 • Παπαγεωργίου ΚΓ. Tennis: η Άπω Μέθοδος. Αθήνα: Κοντύλι, 2017.
 • Λέκκας Δ, Παπαγεωργίου ΚΓ, Περιστέρης Φ, Μερμίγκη Δ, Χαντζής Φ. Προς Μια Δομική Θεωρία της Τέχνης. Αθήνα: Δρόμων, 2018.
 • Papageorgiou KG. From Therapy to Learning - From Εnhancement to Performance. Athens: λεξίτυπον, 2018.
 • Papageorgiou KG. Magical Thinking. λεξίτυπον, 2018
 • Papageorgiou KG. The Distal Method. λεξίτυπον, 2017

 

CD Albums

Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου. (2017). Ten Is Club – Ten Guitar Moments. Yafka Records.

 

Βιβλιογραφία στην οποία στηρίχτηκε η Άπω Μέθοδος:

 

AAHPERD. (n.d.). Retrieved September 20, 2013, from http://www.aahperd.org/

Abbott, A., & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology. Journal of sports sciences, 22(5), 395–408. Doi: 10.1080/02640410410001675324

Abd-El-Fattah, S. M. (2006). The implicit theories of intelligence: A review of Carol Dweck’s motivation process model. International Education Journal, 7(4), 547–553.

Ackermann, E. (2001). Piaget’s Constructivism, Papert’s Constructionism: What’s the difference? In Constructivism: Uses and Perspectives in Education. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.132.4253

Adams, K. S. (2010). Hand Grip and Pinch Strength. In W. Karwowski (Ed.), International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (2nd ed., pp. 365–376). CRC Press.

Adèr, H. J., & Mellenbergh, G. J. (2008). Advising on Research Methods: A Consultant’s Companion. The Netherlands: Johannes van Kessel Publishing.

Albert Einstein: The mere formulation of a problem is far more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skills. To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle requires cr. (n.d.). Retrieved September 18, 2013, from http://www.quotes.net/quote/9281

Ali, A., Fawver, B., Kim, J., Fairbrother, J., & Janelle, C. M. (2012). Too much of a good thing: random practice scheduling and self-control of feedback lead to unique but not additive learning benefits. Frontiers in psychology, 3(December), 503. doi:10.3389/fpsyg.2012.00503

Alizadehkhaiyat, O., Fisher, A. C., Kemp, G. J., & Frostick, S. P. (2007). Strength and fatigability of selected muscles in upper limb: assessing muscle imbalance relevant to tennis elbow. Journal of electromyography and kinesiology: official journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology, 17(4), 428–36. doi:10.1016/j.jelekin.2006.04.007

Allan, C., Seely, B. J., & E, N. S. (1987). Cognitive Apprenticeship: Teaching The Craft of Reading, Writing, and Mathematics. Center for the Study of Reading.

Amabile, T. M. (1996). Creativity and innovation in organizations, (9-396-239), 1–15.

Amazeen, P. G. (2002). Is dynamics the content of a generalized motor program for rhythmic interlimb coordination? Journal of motor behavior, 34(3), 233–51. Doi: 10.1080/00222890209601943

AMNH- Shootings, Dogs, and Rat-Catching. (n.d.). Retrieved September 20, 2013, from http://www.amnh.org/exhibitions/past-exhibitions/darwin/young-naturalist/shootings-dogs-and-rat-catching

Anderson, R. J. (2000). Learning and memory: An intergraded approach (2nd ed.). John Wiley & Sons, INC.

Anshel, M. H., & Lidor, R. (2012). Talent Detection Programs in Sport: The Questionable Use of Psychological Measures. Journal of Sport Behavior, 35(3), 239–266.

AOSSM. (2008). Overuse Injuries. Retrieved from http://www.sportsmed.org/uploadedFiles/Content/Patient/Sports_Tips/ST Overuse Injuries 08.pdf

Apps, R., & Garwicz, M. (2005). Anatomical and physiological foundations of cerebellar information processing. Nature reviews. Neuroscience, 6(4), 297–311. Doi: 10.1038/nrn1646

Ariel, G., & Saville, W. (1972). Anabolic steroids: the physiological effects of placebos. Medicine and science in sports, 4(2), 124–126

Ariely, D. (2009). Dan Ariely on our Buggy Moral Code. Retrieved September 18, 2013, from http://www.ted.com/talks/dan_ariely_on_our_buggy_moral_code.html

Atlan, H. (1999). La fin du“tout génétique”? vers de nouveaux paradigmes en biologie (Greek.). Leader Books.

Bach Quotes. (n.d.). Retrieved July 09, 2013, from http://www.goodreads.com/quotes/tag/practice

Baddeley, D. A., & Longman, D. J. A. (1978). The Influence of Length and Frequency of Training Session on the Rate of Learning to Type. Ergonomics, 21(8), 627–635. Doi: 10.1080/00140137808931764

Bain, S., & McGown, C. (2010). Motor Learning Principles and the Superiority of Whole Training in Volleyball. Coaching Volleyball, 28(1).

Baker, J, Côté, J., & Abernethy, B. (2003). Sport-specific practice and the development of expert decision-making in team ball sports. Journal of applied sport psychology, (15), 12–25. Doi: 10.1080/10413200390180035

Baker, Joseph, Côté, J., & Deakin, J. (2005). Expertise in Ultra-Endurance Triathletes Early Sport Involvement, Training Structure, and the Theory of Deliberate Practice. Journal of Applied Sport Psychology, 17(1), 64–78. Doi: 10.1080/10413200590907577

Baldus, C. M., Assouline, S. G., Croft, L. J., Nicholas, & Colangelo. (2009). The Iowa Online Advanced Placement Academy: Creating Access to Excellence for Gifted and Talented Rural Students. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1225–1234). Springer.

Bales, J., & Bales, K. (2012a). Swimming overuse injuries associated with triathlon training. Sports medicine and arthroscopy review, 20(4), 196–9. doi:10.1097/JSA.0b013e318261093b

Bales, J., & Bales, K. (2012b). Training on a knife’s edge: how to balance triathlon training to prevent overuse injuries. Sports medicine and arthroscopy review, 20(4), 214–6. doi:10.1097/JSA.0b013e318261ec58

Ballreich, R., Kuhlow-Ballreich, A., Menzel, H.-J., Schoellhorn, W., & Stucke, H. (1992). Biomechanik der Sportarten. Stuttgard: Ferdinand Enke Verlag.

Barasi, M. (1997). Human Nutrition A Health Perspective (1st ed.). Arnold. Retrieved from http://books.google.gr/books/about/Human_Nutrition.html?id=ztngTEuT0bEC&pgis=1

Barbosa, P. C. R., Mizumoto, S., Bogenschutz, M. P., & Strassman, R. J. (n.d.). Health status of ayahuasca users. Drug testing and analysis, 4(7-8), 601–9. doi:10.1002/dta.1383

Bartels, M., Rietveld, M. J. H., Baal, G. C. M. Van, & Boomsma, D. I. (2002). Genetic and Environmental Influences on the Development of Intelligence. Behavior Genetics, 32(4), 237–249. Doi: 10.1023/A: 1019772628912

Baskan, P. D. G. A., Ozdamli, A. P. D. F., Özcan, S. K. D., Al, S., Sari, R. M., & Kahya, N. C. (2012). A Different Perspective on Education: Montessori and Montessori School Architecture. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1866–1871. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812015224

Bechtel, W. (2008). Mental mechanisms: Philosophical perspectives on cognitive neuroscience. USA: Taylor & Francis Group, LLC.

Bechtel, W., & Richardson, R. (2010). Discovering complexity-Decomposition and Localization as Strategies in Scientific Research. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press.

Beckmann, J., Gröpel, P., & Ehrlenspiel, F. (2012). Preventing Motor Skill Failure Through Hemisphere-Specific Priming: Cases From Choking Under Pressure. Journal of experimental psychology. General, 142(3), 679–691. Doi: 10.1037/a0029852

Beedie, C. J., & Foad, A. J. (2009). The placebo effect in sports performance: a brief review. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 39(4), 313–29.

Beekes, R. S. P. (2009). Etymological Dictionary of Greek, Τόμος 1.

Bérdi, M., Köteles, F., Szabó, A., & Bárdos, G. (2011). Placebo Effects in Sport and Exercise: A Meta-Analysis. European Journal of Mental Health, 6(2), 196–212. doi:10.5708/EJMH.6.2011.2.5

Berg Jeremy M, Tymoczko, J. L., & L, S. (2002). Gluconeogenesis and Glycolysis Are Reciprocally Regulated. Biochemistry (5th ed.). W H Freeman.

Berry, J., Abernethy, B., & Côté, J. (2008). The contribution of structured activity and deliberate play to the development of expert perceptual and decision-making skill. Journal of sport & exercise psychology, 30(6), 685–708.

Besnard, A. (2012). A model of hippocampal competition between new learning and memory updating. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 32(10), 3281–3. doi:10.1523/JNEUROSCI.6368-11.2012

Besnard, A., Caboche, J., & Laroche, S. (2012). Reconsolidation of memory: a decade of debate. Progress in neurobiology, 99(1), 61–80. doi:10.1016/j.pneurobio.2012.07.002

Bibb, J. A., Mayford, M. R., Tsien, J. Z., & Alberini, C. M. (2010). Cognition enhancement strategies. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 30(45), 14987–92. doi:10.1523/JNEUROSCI.4419-10.2010

Black, T. (2004). Philosophy of Mind and Metaphysics Lecture XIV: Reductive and Nonreductive Physicalism. California State University, Northridge Spring. Retrieved from California State University, Northridge

Blackwell, J. R., & Cole, K. J. (1994). Wrist kinematics differ in expert and novice tennis players performing the backhand stroke: implications for tennis elbow. Journal of biomechanics, 27(5), 509–16.

Blechman, E. A., Maurice, A., Buecker, B., & Helberg, C. (2000). Can Mentoring or Skill Training Reduce Recidivism? Observational Study with Propensity Analysis. Prevention Science, 1(3), 139–155. Doi: 10.1023/A: 1010073222476

Bliss, T., & Collingridge, G. (1993). A synaptic model of memory: long-term potentiation in the hippocampus. Nature, 361(7), 31–39.

Bloomfield, J., & Ackland, T. R. (1994). Applied Anatomy & Biomechanics in Sport. Blackwell.

Bobrow, D., & Brady, J. (1998). Artificial Intelligence-40 Years later. Artificial Intelligence, (103), 1–4.

Bobrow, D., & Hayes, P. (1985). Artificial Intelligence-Where Are We? Artificial Intelligence, (25), 375–415.

Boden, M. A. (2006). Mind as Machine: A History of Cognitive Science, Volume 1 (p. 1631). Oxford University Press.

BonJour, L. (2002). Epistemology: Classic Problems and Contemporary Responses. Rowman & Littlefield.

Bouchard, C., An, P., Rice, T., Skinner, J. S., Wilmore, J. H., Gagnon, J., … Rao, D. C. (1999). Familial aggregation of VO (2max) response to exercise training: results from the HERITAGE Family Study. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985), 87(3), 1003–8.

Bouchard, T., Lykken, D., McGue, M., Segal, N., & Tellegen, A. (1990). Sources of human psychological differences: the Minnesota Study of Twins Reared Apart. Science, 250(4978), 223–228. doi:10.1126/science.2218526

Boutin, A., Badets, A., Salesse, R. N., Fries, U., Panzer, S., & Blandin, Y. (2012). Practice makes transfer of motor skills imperfect. Psychological research, 76(5), 611–25. Doi: 10.1007/s00426-011-0355-2

Brandfonbrener, A. G. (2004). Competition in the Arts: Risks and Benefits? Medical Problems of Performing Artists, 19(4), 151–153.

Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2004). How people learn (Expanded.). Washington D.C.: National Research Council.

Brant, A. M., Munakata, Y., Boomsma, D. I., Defries, J. C., Haworth, C. M. A., Keller, M. C., … Hewitt, J. K. (2013). The Nature and Nurture of High IQ: An Extended Sensitive Period for Intellectual Development. Psychological science, 24(8), 1487–95. Doi: 10.1177/0956797612473119

Brashers-Krug, T., Shadmehr, R., & Bizzi, E. (1996). Consolidation in human motor memory. Nature, 382(18), 252–255.

Brierley, D. I., & Davidson, C. (2012). Developments in harmine pharmacology--implications for ayahuasca use and drug-dependence treatment. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 39(2), 263–72. doi:10.1016/j.pnpbp.2012.06.001

Brody, H. (1979). Physics of the tennis racket. American Journal of Physics, 47(6), 482–487.

Brown, J., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational researcher, 18(1), 32–42.

Bruce Uhrmacher. (1995). Uncommon Schooling: A Historical Look at Rudolf Steiner, Anthroposophy, and Waldorf Education. Curriculum Inquiry, 25(4), 381–406.

Bryan, W. L. (1899). Studies on the Telegraphic Language: The Acquisition of a Hierarchy of Habits.

Buchanan, B. G., Randall, D., & Feigenbaum, E. A. (2006). Expert Systems: A Perspective from Computer Science. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 87–104). Cambridge University Press.

Buhusi, C. V, & Oprisan, S. A. (2013). Time-scale invariance as an emergent property in a perceptron with realistic, noisy neurons. Behavioural processes, 95, 60–70. doi:10.1016/j.beproc.2013.02.015

Bukach, C., Phillips, W., & Gauthier, I. (2010). Limits of generalization between categories and implications for theories of category specificity. Attention, Perception, & …, 72(7), 1865–1874. doi:10.3758/APP.72.7.1865.Limits

Burns, R. B. (1991). Essential Psychology. Dordrecht: Springer Netherlands. Doi: 10.1007/978-0-585-30665-0

Butko, N. J., & Movellan, J. R. (2007). Learning to Learn. In 2007 IEEE 6th International Conference on Development and Learning (pp. 151–156). Ieee. doi:10.1109/DEVLRN.2007.4354070

Butler, A. C. (2010). Repeated testing produces superior transfer of learning relative to repeated studying. Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognition, 36(5), 1118–33. Doi: 10.1037/a0019902

Butterworth, B. (2006). No TitlMathematical Expertisee. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 553–568). Cambridge University Press.

Cahill, L., McGaugh, J. L., & Weinberger, N. M. (2001). The neurobiology of learning and memory: some reminders to remember. Trends in neurosciences, 24(10), 578–81.

Cahn, B. R., Delorme, A., & Polich, J. (2013). Event-related delta, theta, alpha and gamma correlates to auditory oddball processing during Vipassana meditation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8(1), 100–11. doi:10.1093/scan/nss060

Carlin, F. (2005). The Grandmaster Experiment | Psychology Today. Retrieved September 04, 2013, from http://www.psychologytoday.com/articles/200506/the-grandmaster-experiment

Carpenter, R. (1996). Neurophysiology (3rd ed.). Arnold. Retrieved from http://www.barnesandnoble.com/w/neurophysiology-roger-carpenter/1100482981?ean=9780340608807

Carrillo, J., Cheng, S.-Y., Ko, K. W., Jones, T. A., & Nishiyama, H. (2013). The long-term structural plasticity of cerebellar parallel fiber axons and its modulation by motor learning. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 33(19), 8301–7. doi:10.1523/JNEUROSCI.3792-12.2013

Carroll, J. (1997). The three-stratum theory of cognitive abilities. In D. P. Flanagan, J. L. Genshaft, & P. L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (pp. 122–130). New York: Guilford Press. Retrieved from http://psycnet.apa.org/psycinfo/1997-97010-007

Carta, M. G., Sancassiani, F., Pippia, V., Bhat, K. M., Sardu, C., & Meloni, L. (2013). Alexithymia is associated with delayed treatment seeking in acute myocardial infarction. Psychotherapy and psychosomatics, 82(3), 190–2. Doi: 10.1159/000341181

Castellanos, N. P., Leyva, I., Buldú, J. M., Bajo, R., Paúl, N., Cuesta, P., del-Pozo, F. (2011). Principles of recovery from traumatic brain injury: Reorganization of functional networks. NeuroImage, 55(3), 1189–1199. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811910016320

Chabris, C. F., Hebert, B. M., Benjamin, D. J., Beauchamp, J., Cesarini, D., van der Loos, M., Laibson, D. (2012). Most reported genetic associations with general intelligence are probably false positives. Psychological science, 23(11), 1314–23. doi:10.1177/0956797611435528

Charles Darwin Biography - Edinburgh. (n.d.). Retrieved September 18, 2013, from http://www.macroevolution.net/charles-darwin-biography-edinburgh.html#.UeW6hdI4E7k\

Chase, W. G., & Simon, H. A. (1971). Perception in Chess (p. 56). Department of Psychology, Carnegie-Mellon University.

Chavel, C. A., Dionne, H. M., Birkaya, B., Joshi, J., & Cullen, P. J. (2010). Multiple signals converge on a differentiation MAPK pathway. (M. Snyder, Ed.)PLoS genetics, 6(3), e1000883. doi:10.1371/journal.pgen.1000883

Chi, M. T. H. (2006). Laboratory Methods for Assessing Experts’ and Novices’ Knowledge. In The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 167–184). Cambridge University Press.

Chiristanides, J. (2003). Subjects from the History og Mathematics. Herakleion: Cretan University Publications.

Chiviacowsky, S., Wulf, G., & Wally, R. (2010). An external focus of attention enhances balance learning in older adults. Gait & Posture, 32(4), 572–575.

Coach van Gaalen. (n.d.). Ball handling skills. Retrieved September 04, 2013, from http://vangaalenj.ism-online.org/tag/ball-handling-skills/

Cohen, D. a, Pascual-Leone, A., Press, D. Z., & Robertson, E. M. (2005). Off-line learning of motor skill memory: a double dissociation of goal and movement. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(50), 18237–41. doi:10.1073/pnas.0506072102

Cohen, D. B., Mont, M. A., Campbell, K. R., Vogelstein, B. N., & Loewy, J. W. (1994). Upper Extremity Physical Factors Affecting Tennis Serve Velocity. The American Journal of Sports Medicine, 22(6), 746–750. doi:10.1177/036354659402200604

Cohen, D., & Yarom, Y. (1998). Patches of synchronized activity in the cerebellar cortex evoked by mossy-fiber stimulation: questioning the role of parallel fibers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(25), 15032–6.

Cohn, J. (n.d.). Ranking the 10 Most Powerful Servers in Tennis Today. Retrieved October 24, 2013, from http://bleacherreport.com/articles/1726899-ranking-the-10-most-powerful-servers-in-tennis-today/page/2

Colangelo, N., & Assouline, S. (2009). Acceleration: Meeting the Academic and Social Needs of Students. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1085–1098). Springer.

Collet, C., Di Rienzo, F., El Hoyek, N., & Guillot, A. (2013). Autonomic nervous system correlates in movement observation and motor imagery. Frontiers in human neuroscience, 7, 415. doi:10.3389/fnhum.2013.00415

Collins, A. (1996). Design issues for learning environments. In S. Vosniadou, E. De Corte, R. Glaser, & H. Mandl (Eds.), International perspectives on the psychological foundations of technology-based learning environments (pp. 347–361). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Collins, Allan, Brown, J. S., & Newman, S. E. (1986). Cognitive Apprenticeship: Teaching the Craft of Reading, Writing, and Mathematics. Technical Report No. 403. Center for the Study of Reading, (403).

Collins, H., & Evans, R. (2007). Rethinking expertise. The University of Chicago Press.

Collins, H. M., & Evans, R. (2002). The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. Social Studies of Science 32/2(April, 2(2), 235–296.

Connell, C. M., & Prinz, R. J. (2002). The Impact of Childcare and Parent–Child Interactions on School Readiness and Social Skills Development for Low-Income African American Children. Journal of School Psychology, 40(2), 177–193. doi:10.1016/S0022-4405(02)00090-0

Cook, C. J., Beaven, C. M., & Kilduff, L. P. (2013). Three weeks of eccentric training combined with overspeed exercises enhances power and running speed performance gains in trained athletes. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 27(5), 1280–6. doi:10.1519/JSC.0b013e3182679278

Cooper, B. (2005). Immigration and schizophrenia: the social causation hypothesis revisited. The British journal of psychiatry: the journal of mental science, 186(5), 361–3. doi:10.1192/bjp.186.5.361

Côté, J., Baker, J., & Abernathy, B. (2007). Practice and Play in the Development of Sport Expertise. In R. Eklund & G. Tenenbaum (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd ed., pp. 184–202). Hoboken NJ.

Côté, J., Baker, J., & Abernethy, B. (2007). Practice and play in the development of sport expertise. In E. R & T. G (Eds.), Handbook of sport psychology (3d ed.). Wiley.

Cox, R. H. (1994). Sport Psychology: Concepts and Applications (3rd ed.). USA: Brown & Benchmark. Retrieved from http://books.google.gr/books/about/Sport_Psychology.html?id=qjgFAAAACAAJ&pgis=1

Craver, C. (2007). Explaining the brain-Mechanisms and the Mosaic Unity of Neuroscience. Oxford: CLARENDON PRESS.

Criscimagna-Hemminger, S. E., Donchin, O., Gazzaniga, M. S., & Shadmehr, R. (2003). Learned dynamics of reaching movements generalize from dominant to nondominant arm. Journal of neurophysiology, 89(1), 168–76. doi:10.1152/jn.00622.2002

Criscimagna-Hemminger, S. E., & Shadmehr, R. (2008). Consolidation patterns of human motor memory. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 28(39), 9610–8. doi:10.1523/JNEUROSCI.3071-08.2008

Crossley, M. J., Ashby, F. G., & Maddox, W. T. (2012). Erasing the Engram: The Unlearning of Procedural Skills. Journal of experimental psychology. General. doi:10.1037/a0030059

Csikszentmihalyi, M., & Robinson, R. E. (2005). Culture, time and the development of talent. In R. J. Sternberg, & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness. New York: Cambridge University Press. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness. New York: Cambridge University Press. Retrieved from http://www.aahperd.org/

Cuban, L., & Cuban, L. (2009). Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Harvard University Press.

Curtis, J., & S., B. J. (1987). Articles of Size of Community of Origin and Recruitment to Professional and Olympic Hockey in North America. Sociology of Sport Journal, 4(3), 229 – 244.

Czikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Praha: Lidové Noviny. Retrieved from http://www.vedpuriswar.org/book_review/Flow.doc

Dafermos, A. V. (2008). Traditional Occupations that are in decline (Gr). Kalaitzakis publishing Inc.

Dai, D. Y. (2009). Essential Tensions Surrounding the Concept of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 39–80). Springer.

Davidson, D. (1993). Thinking Causes. In J. Heil & A. Mele (Eds.), Mental Causation. Oxford: Clarendon Press.

Davidson, D. (1984). Inquiries into truth and interpretation. Clarendon Press.

Davidson, J. E. (2009). Contemporary Models of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 81–98). Springer.

Davis, G. A. (2009). New Developments in Gifted Education. In Larisa V. Shavinina (Ed.), International Handbook on Giftedness (pp. 1035–1044). Springer.

Deary, I. J., Johnson, W., & Starr, J. M. (2010). Are processing speed tasks biomarkers of cognitive aging? Psychology and aging, 25(1), 219–28. doi:10.1037/a0017750

Debarnot, U., Valenza, G., Champely, S., Scilingo, E. P., De Rossi, D., & Guillot, A. (2011). Motor imagery effectiveness for mirror reversed movements. Cognitive, affective & behavioral neuroscience, 11(1), 22–31. doi:10.3758/s13415-010-0008-8

Dekkers, W., & Rikkert, M. O. (2007). Memory enhancing drugs and Alzheimer’s disease: enhancing the self or preventing the loss of it? Medicine, health care, and philosophy, 10(2), 141–51. doi:10.1007/s11019-007-9055-5

Delorme, N., Boiché, J., & Raspaud, M. (2010). Relative age effect in elite sports: Methodological bias or real discrimination? European Journal of Sport Science, 10(2), 91–96. doi:10.1080/17461390903271584

Derri, V., & Pachta, M. (2007). Motor skills and concepts acquisition and retention: a comparison between two styles of teaching. (Adquisición y retención de habilidades motrices y de sus conceptos: una comparación entre dos estilos de enseñanza.). RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte, 3(9), 37–47. doi:10.5232/ricyde2007.00904

Dictionary, O. E. (n.d.). Online Etymology Dictionary. Retrieved February 06, 2013, from http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=expert&searchmode=none

Dintiman, G., Ward, B., & Tellez, T. (1998). Sports Speed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Dixon, P., & Glover, S. (2004). Action and Memory. Psychology of Learning and Motivation, 45, 143–174. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079742103450044

Donald, M., Corballis, M. C., & Lea, S. E. G. (1999). Preconditions for the evolution of protolanguages. In M. C. Corballis & S. E. G. Lea (Eds.), The Descent of Mind: Psychological Perspectives on Hominid Evolution (p. 376). Oxford University Press, USA. Retrieved from http://www.amazon.com/The-Descent-Mind-Psychological-Perspectives/dp/0198524196

Drachman, D. A. (2005). Do we have brain to spare? Neurology, 64(12), 2004–5. doi:10.1212/01.WNL.0000166914.38327.BB

Dras, E. (2009). Slow Practice Will Get You There Faster: Link between Ben Hogans’ mirror practice and his slow motion drill (p. 104). TheSolarSweetspot.

Dudai, Y. (2004). The neurobiology of consolidations, or, how stable is the engram? Annual review of psychology, 55, 51–86. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.142050

Dudai, Y. (2006). Reconsolidation: the advantage of being refocused. Current opinion in neurobiology, 16(2), 174–8. doi:10.1016/j.conb.2006.03.010

Dudai, Y., & Eisenberg, M. (2004). Rites of passage of the engram: reconsolidation and the lingering consolidation hypothesis. Neuron, 44(1), 93–100. doi:10.1016/j.neuron.2004.09.003

Durand-Bush, N., & Salmela, J. H. (2001). The development of talent in sport. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. (Christopher M. ). Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology. (pp. 269–289). New York: Wiley.

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256–273.

Ebaugh, D. D., McClure, P. W., & Karduna, A. R. (2006). Effects of shoulder muscle fatigue caused by repetitive overhead activities on scapulothoracic and glenohumeral kinematics. Journal of electromyography and kinesiology: official journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology, 16(3), 224–35. doi:10.1016/j.jelekin.2005.06.015

Edwards, C. (2002). Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia. Early Childhood Research and Practice, 4(1).

Edwards, W. H. (2010). Motor Learning and Control From Theory to Practice. California: Wadsworth.

Einstein Quotes. (n.d.). Retrieved July 17, 2013, from http://www.quoteworld.org/quotes/4061

Ekkekakis, P., Hall, E., & Petruzzello, S. (2005). Some like it vigorous: Measuring individual differences in the preference for and tolerance of exercise intensity. Journal of Sport and Exercise Psychology, (27), 350–374.

Ellenbecker, T. . (1989). A Total Arm Strength Isokinetic Profile of Highly Skilled Tennis Players. Retrieved from http://assets.usta.com/assets/1/USTA_Import/dps/usta_master/sitecore_usta/USTA/Document Assets/PlayerDevelopment/SportsScience/Ellenbecker_1989_A Total Arm Strength Isokinetic Profile of Highly Skilled Tennis Players.pdf

Elliott, B., Fleisig, G., Nicholls, R., & Escamilia, R. (2003). Technique effects on upper limb loading in the tennis serve. Journal of science and medicine in sport / Sports Medicine Australia, 6(1), 76–87.

Elliott, Bruce C.; Baxter, Kevin G.; Besier, T. F. (1999). Internal Rotation of the Upper-Arm Segment During a Stretch-Shorten Cycle Movement. Journal of Applied Biomechanics, 15(4), 381.

Ericsson, K. (2006). The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of Superior Expert Performance. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 683–704). Cambridge University Press.

Encyclopedia-Neuroscience. (2009). Encyclopedia of Neuroscience. (M. D. Binder, N. Hirokawa, & U. Windhorst, Eds.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-540-29678-2

Ericsson, K. (2007). Deliberate practice and the modifiability of body and mind: Toward a science of the structure and acquisition of expert and elite performance. International Journal of Sport Psychology, (38), 4–34.

Ericsson, K. a, & Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. Psychological review, 102(2), 211–45.

Ericsson, K. A. (2004). Deliberate practice and the acquisition and maintenance of expert performance in medicine and related domains. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 79(10 Suppl), S70–81.

Ericsson, K. A. (2013). Training history, deliberate practice and elite sports performance: an analysis in response to Tucker and Collins review--what makes champions? British journal of sports medicine, 47(9), 533–5. doi:10.1136/bjsports-2012-091767

Ericsson, K. A. H. L. (2010). Digging it out of the dirt: Ben Hogan, deliberate practice and the secret. A commentary. Retrieved from http://eprints.lincoln.ac.uk/3955

Ericsson, K. A., Nandagopal, K., & Roring, R. W. (n.d.). Toward a science of exceptional achievement: attaining superior performance through deliberate practice. Annals of the New York Academy of Sciences, 1172, 199–217. doi:10.1196/annals.1393.001

Ericsson, K. A., Nandagopal, K., & Roring, R. W. (2009). An Expert Performance Approach to the Study of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 129–154). Springer.

Ericsson, K. A., & Towne, T. J. (2013). Experts and Their Superior Performance. In D. M. Reisberg (Ed.), The Oxford handbook of cognitive psychology (pp. 886–901). New York: Oxford University Press, Inc.

Ericsson, K. A., & Ward, P. (2007). Capturing the Naturally Occurring Superior Performance of Experts in the Laboratory: Toward a Science of Expert and Exceptional Performance. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 346–350. doi:10.1111/j.1467-8721.2007.00533.x

Ericsson, K., Krampe, R., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological review, 100(3), 363–406. Retrieved from http://doi.apa.org/psycinfo/1993-40718-001

Ericsson, K., & Moxley, J. (2010). Thinking aloud protocols: Concurrent verbalizations of thinking during performance on tasks involving decision making. In Michael Schulte-Mecklenbeck, A. Kuehberger, & R. Ranyard (Eds.), A Handbook of Process Tracing Methods for Decision Research: A Critical Review and User’s Guide (pp. 87–114). Society for judgment and Decision Making.

Ernest, K. (1971). Klein’s Comprehensive Etymolgical Dictionary of the English Language. Elsevier Science.

Eurofit Fitness Testing Battery. (n.d.). Retrieved from Eurofit Fitness Testing Battery

Evetts, J., Mieg, H. A., & Felt, U. (2006). Professionalization, Scientific Expertise, and Elitism: A Sociological Perspective. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 105–126). Cambridge University Press.

Eyre, D. (2009a). The English Model of Gifted Education. In Larisa V. Shavinina (Ed.), International Handbook on Giftedness (pp. 1045–1060). Springer.

Eyre, D. (2009b). The English Model of Gifted Education. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1045–1060). Springer.

Eysenck, M. W. (2010). Fundamentals of Cognition (Greek.). Gutenberg.

Feigenberg, J. M. (1998). The model of the future in motor control. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 89–104). Human Kinetics.

Feldman, A. G. (1998). Spatial frames of reference for motor control. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 289–314). Human Kinetics.

Feltovich, P. J., Pretula, M. J., & Ericsson, K. (2006). Studies of Expertise from Psychological Perspectives. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 41–68). Cambridge University Press.

Ferrell, M. D., Beach, R. L., Szeverenyi, N. M., Kirch, M., & Fernhall, B. (2006). An fMRI Analysis of Neural Activity During Perceived Zone-State Performance. Jurnal of sport and exercise psycholgy, 28(454-478).

Fischer, R., Plessow, F., & Kiesel, A. (2013). The effects of alerting signals in masked priming. Frontiers in psychology, 4(July), 448. doi:10.3389/fpsyg.2013.00448

Fischman, M. (2007). Motor learning and control foundations of kinesiology: Defining the academic core. Quest, (59), 67–76. Retrieved from

FitnessGram. (n.d.). Retrieved September 20, 2013, from http://www.fitnessgram.net/home/

Fitts, P. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of experimental psychology, 121, 262–269.

Fleisig, G., Nicholls, R., Elliott, B., & Escamilla, R. (2003). Kinematics used by world class tennis players to produce high-velocity serves. Sports biomechanics / International Society of Biomechanics in Sports, 2(1), 51–64. doi:10.1080/14763140308522807

Fontana, F., Mazzardo, O., JR, F. O., & Gallagher D. Jere. (2009). WHOLE AND PART PRACTICE: A META-ANALYSIS 1. Perceptual and motor …, (109), 1–12. doi:10.2466/PMS.109.2.2

Fraser, S. a, Li, K. Z. H., & Penhune, V. B. (2009). A comparison of motor skill learning and retention in younger and older adults. Experimental brain research. Experimentelle Hirnforschung. Expérimentation cérébrale, 195(3), 419–27. doi:10.1007/s00221-009-1806-5

Fraser-Thomas, J. (2010). Community size in youth sport settings: Examining developmental assets and sport withdrawal. Revue phénEPS/PHEnex Journal, 2(2), 1–9.

Fraser-Thomas, Jessica, & Côté, J. (2006). Youth sports: Implementing findings and moving forward with research. Athletic Insight, 8(3), 12–27.

French, R. (1999). Catastrophic forgetting in connectionist networks. Trends in cognitive sciences, 3(4), 128–135.

Freyer, F., Becker, R., Dinse, H. R., & Ritter, P. (2013). State-dependent perceptual learning. The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience, 33(7), 2900–7. doi:10.1523/JNEUROSCI.4039-12.2013

Furuya, S., & Altenmüller, E. (2013). Flexibility of movement organization in piano performance. Frontiers in human neuroscience, 7, 173. doi:10.3389/fnhum.2013.00173

Gagne, F. (2009). Debating Giftedness: Pronat vs. Antinat. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 155–204). Springer.

Gallagher, A. G., Ritter, E. M., Champion, H., Higgins, G., Fried, M. P., Moses, G., … Satava, R. M. (2005). Virtual Reality Simulation for the Operating Room. Annals of Surgery, 241(2), 364–372. doi:10.1097/01.sla.0000151982.85062.80

Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (1998). Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults. McGraw-Hill College.

Galton, S. F. (1869). Hereditary genius. London: MACMILLAN AND CO. AND NEW YORK.

Gandolfo, F., Mussa-Ivaldi, F., & E, B. (1996). Motor learning by field approximation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(April), 3843–3846.

Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons (Google eBook) (p. 300). Basic Books.

Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Multiple Intelligences Go to School: Educational Implications of the Theory of Multiple Intelligences. Educational Researcher, 18(8), 4–10.

Geake, J. G. (2009). Neuropsychological Characteristics of Academic and Creative Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 261–274). Springer.

Gehring, W. J. (2004). Historical perspective on the development and evolution of eyes and photoreceptors. The International journal of developmental biology, 48(8-9), 707–17. doi:10.1387/ijdb.041900wg

Gielen, S., van Bolhuis, B., & Vrijenhoek, E. (1998). On the number of degrees of freedom in biological limbs. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 173–191). Human Kinetics.

Giovannelli, A. (2010, May 7). Goodman’s Aesthetics. Retrieved September 04, 2013, from http://plato.stanford.edu/entries/goodman-aesthetics/

Glare, P., Souter, A., & Wyllie, J. (1982). Oxford latin dictionary. Retrieved from http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=1169717

Glazier, P., Davids, K., & Bartlett, R. (2003). Dynamical systems theory: a relevant framework for performance-oriented sports biomechanics research. Sportscience, (7). Retrieved from http://www.getcited.org/pub/103401367

Gobet, F., & Charness, N. (2006). Expertise in Chess. In K. Ericsson (Ed.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance. Cambridge University Press.

Gold, M. J. (1965). Education of the Intellectually Gifted.

Goldspink, G. (2003). Gene expression in muscle in response to exercise. Journal of muscle research and cell motility, 24(2-3), 121–6.

Goldstein, M. S., Sutherland, C. E., Jaffe, D. T., & Wilson, J. (n.d.). Holistic physicians and family practitioners: an empirical comparison. Family medicine, 19(4), 281–6.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.

Goode, S., & Magill, R. A. (1986). Contextual Interference Effects in Learning Three Badminton Serves. Research Quarterly for Exercise and Sport, 57(4), 308–314. doi:10.1080/02701367.1986.10608091

Gordon, A. M. (2012). Beginnings & Beyond: Foundations in Early Childhood Education. Cengage Learning.

Gordon, A. M., & Browne, K. W. (2010). Beginnings and Beyond.: Foundations in Early Childhood Education.

Gorman, M. E. (2010). Trading Zones and Interactional Expertise: Creating New Kinds of Collaboration (p. 302). MIT Press. Retrieved from http://books.google.com/books?id=0tNTNiwprccC&pgis=1

Gottfried, A. E., & Gottfried, A. W. (2009). Development of Gifted Motivation: Longitudinal Research and Applications. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 617–632). s.

Grainger, J. E., Scharnowski, F., Schmidt, T., & Herzog, M. H. (2013). Two primes priming: Does feature integration occur before response activation? Journal of vision, 13(8). doi:10.1167/13.8.19

Grohol, M. J. (2008). Non-Drug Alternatives for ADHD Proven Effective | World of Psychology. Retrieved September 04, 2013, from http://psychcentral.com/blog/archives/2008/08/19/non-drug-alternatives-for-adhd-proven-effective/

Groot, A. D. de. (2008). Thought and Choice in Chess (p. 484). Amsterdam University Press.

Gross, M. U. M. (2009). Highly Gifted Young People: Development from Childhood to Adulthood. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 337–352). Springer.

Grossi, J. a, Maitra, K. K., & Rice, M. S. (2007). Semantic priming of motor task performance in young adults: implications for occupational therapy. The American journal of occupational therapy: official publication of the American Occupational Therapy Association, 61(3), 311–20.

Gruber, H. E. (1988). Coping With Multiplicity and Ambiguity of Meaning in Works of Art. Metaphor and Symbolic Activity, 3(1), 183–189. doi:10.1207/s15327868ms0303_6

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2006). Medical Physiology (11th ed.). China: Elsevier.

Gupta, A., Vig, L., & Noelle, D. C. (2012). A neurocomputational approach to automaticity in motor skill learning. Biologically Inspired Cognitive Architectures, 2, 1–12. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212683X12000382

Haas, R., & Brandes, V. (2009). Music that works. Wien New York: Springer.

Haier, R. (2009). What Does a Smart Brain Look Like? Scientific American Mind, 26–33.

Haier, R. J., Jung, R. E., Yeo, R. a, Head, K., & Alkire, M. T. (2004). Structural brain variation and general intelligence. NeuroImage, 23(1), 425–33. doi:10.1016/j.neuroimage.2004.04.025

Haier, R. J., Jung, R. E., Yeo, R. A., Head, K., & Alkire, M. T. (2005). The neuroanatomy of general intelligence: sex matters. NeuroImage, 25(1), 320–7. doi:10.1016/j.neuroimage.2004.11.019

Haier, R. J., White, N. S., & Alkire, M. T. (2003). Individual differences in general intelligence correlate with brain function during nonreasoning tasks. Intelligence, 31(5), 429–441. doi:10.1016/S0160-2896(03)00025-4

Haier, RJ, Siegel, B., Tang, C., Abel, L., & Buchsbaum, M. (1992). Intelligence and changes in regional cerebral glucose metabolic rate following learning. Intelligence, 426, 415–426.

Halsband, U., & Lange, R. K. (2006). Motor learning in man: a review of functional and clinical studies. Journal of physiology, Paris, 99(4-6), 414–24. doi:10.1016/j.jphysparis.2006.03.007

Halsbandlt, U., & Freundl, H. (1993). Motor learning. Current Opinion in Neurobiology, (3), 940–949.

Hambrick, D. Z., & Meinz, E. J. (2011). Limits on the Predictive Power of Domain-Specific Experience and Knowledge in Skilled Performance. Current Directions in Psychological Science, 20(5), 275–279. doi:10.1177/0963721411422061

Hambrick, David Z, Libarkin, J. C., Petcovic, H. L., Baker, K. M., Elkins, J., Callahan, C. N., … Ladue, N. D. (2012). A test of the circumvention-of-limits hypothesis in scientific problem solving: the case of geological bedrock mapping. Journal of experimental psychology. General, 141(3), 397–403. doi:10.1037/a0025927

Hambrick, David Z., Oswald, F. L., Altmann, E. M., Meinz, E. J., Gobet, F., & Campitelli, G. (2013). Deliberate practice: Is that all it takes to become an expert? Intelligence, (in press). doi:10.1016/j.intell.2013.04.001

Hammond, K. R. (1998). Ecological Validity: Then and Now. University of Colorado. Retrieved from http://www.albany.edu/cpr/brunswik/notes/essay2.html

Harries, S. K., Lubans, D. R., & Callister, R. (2012). Resistance training to improve power and sports performance in adolescent athletes: a systematic review and meta-analysis. Journal of science and medicine in sport / Sports Medicine Australia, 15(6), 532–40. doi:10.1016/j.jsams.2012.02.005

Harris, J. C. (1993). Using Kinesiology: A Comparison of Applied Veins in the Subdisciplines. Quest, 45(3), 389–412. doi:10.1080/00336297.1993.10484095

Haskell, R. E. (2000). Transfer of Learning: Cognition and Instruction (Educational Psychology) (p. 241). Academic Press Inc.

Hatze, H. (1974). Letter: The meaning of the term “biomechanics”. Journal of biomechanics, 7(2), 189–90.

Hauswald, A., Übelacker, T., Leske, S., & Weisz, N. (2015). What it means to be Zen: marked modulations of local and interareal synchronization during open monitoring meditation. NeuroImage, 108, 265–73. doi:10.1016/j.neuroimage.2014.12.065

Hedges, N. J., Edwards, C., Luttin, S., & Bowcock, A. (2011). Learning from the experts: gaining insights into best practice during the acquisition of three novel motor skills. Research quarterly for exercise and sport, 82(2), 178–87.

Hee, K. (2005). The Journal of Secondary Gifted Education. The Journal of Secondary Gifted Education, 16(2-3), 57–66. doi:10.4219/jsge-2005-473

Helgadóttir, F. D., Menzies, R. G., & Einstein, D. a. (2012). Magical thinking and obsessive–compulsive symptoms in Australia and Iceland: A cross-cultural comparison. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 1(3), 216–219. doi:10.1016/j.jocrd.2012.04.004

Helsen, W. F., Starkes, J. L., & Hodges, N. J. (1998). Team sports and the theory of deliberate practice. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20(1), 12–34.

Henke, K. (2010). A model for memory systems based on processing modes rather than consciousness. Nature reviews. Neuroscience, 11(7), 523–32. doi:10.1038/nrn2850

Herculano-Houzel, S. (2009). The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain. Frontiers in human neuroscience, 3(November), 31. doi:10.3389/neuro.09.031.2009

HERITAGE --Genetics, Response to Exercise, Risk Factors. (n.d.). Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, LA. Retrieved July 12, 2013, from http://www.pbrc.edu/heritage

Hertzog, N. B. (2009). The Arbitrary Nature of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 205–214). Springer.

Herzog, W. (2001). The nature of force depression and force enhancement in skeletal muscle contraction. European Journal of Sport Science, 1(3), 1–14. doi:10.1080/17461390100071301

Hill, M. (2007). In Pursuit of Excellence: A Student Guide to Elite Sports Development. London and New York: Routledge.

Hill, M. N., & Schneder, W. (2006). Brain Changes in the Development of Expertise: Neuroanatomical and Neurophysiological Evidence about Skill-Based Adaptations. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 653–682). Cambridge University Press.

Hindemith, P. (1965). Elementary training for musicians.

HMSO. (1992). Report of the Committee on the Ethics of Gene Therapy. London.

Hoare, D. (1996). The Australian national talent search programme. Coaching Focus, (31), 3–4.

Hobgen, L. (1971). The Vocabulary Of Science: Our Greek and Latin Legacy of technical terms in world-wide use. Great Britain: Redwoord Press Limited.

Hodges, N. J., Kerr, T., Starkes, J. L., Weir, P. L., & Nananidou, A. (2004). Predicting performance times from deliberate practice hours for triathletes and swimmers: what, when, and where is practice important? Journal of experimental psychology. Applied, 10(4), 219–37. doi:10.1037/1076-898X.10.4.219

Hodges, N. J., Starkes, J. L., & MacMahom, C. (2006). Expert Performance in Sport: A Cognitive Perspective. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 471–488). Cambridge University Press.

Holliday, R. (1987). The Inheritance of Epigenetic Defects. Science (New York, N.Y.), 238(4824), 163–70. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3310230

Horn, J., & Masunaga, H. (2006). A Merging Theory of Expertise and Intelligence. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 587–612). Cambridge University Press.

Howe, Michael J. A., & Davidson J. W., & Sloboda, J. A., Howe, M. J. A., Davidson, J. W., & Sloboda, J. A. (1998). Innate Talents: Reality Or Myth. Behavioural and Brain Sciences. Behavioural and Brain Sciences, 21, 399–442. Retrieved from http://cogprints.org/656/1/innate.htm

Hrysomallis, C. (2009). Hip adductors’ strength, flexibility, and injury risk. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 23(5), 1514–7. doi:10.1519/JSC.0b013e3181a3c6c4

Hu, Y., Ericsson, K. A., Yang, D., & Lu, C. (2009). Superior self-paced memorization of digits in spite of a normal digit span: the structure of a memorist’s skill. Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognition, 35(6), 1426–42. doi:10.1037/a0017395

Huff, R. (1996). VILLENEUVE GEARS UP WITH VIDEO GAMES - NY Daily News. Retrieved September 04, 2013, from http://www.nydailynews.com/archives/sports/villeneuve-gears-video-games-article-1.735712

Hulshoff Pol, H. E., Schnack, H. G., Posthuma, D., Mandl, R. C. W., Baaré, W. F., van Oel, C., … Kahn, R. S. (2006). Genetic contributions to human brain morphology and intelligence. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 26(40), 10235–42. doi:10.1523/JNEUROSCI.1312-06.2006

Hunt, E. (2006). Expertise, Talent, and Social Encouragement. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 31–40). Cambridge University Press.

Hurd, R. (2010). The Sleep Paralysis Report. Retrieved from DreamStudies.org

Ingraham, S. J. (2003). The role of flexibility in injury prevention and athletic performance: have we stretched the truth? Minnesota medicine, 86(5)

Interview with Mr. Chao Lu. (n.d.). Retrieved July 16, 2013, from http://www.pi-world-ranking-list.com/lists/details/luchaointerview.html

Ireland, A., Maden-Wilkinson, T., McPhee, J., Cooke, K., Narici, M., Degens, H., & Rittweger, J. (2013). Upper limb muscle-bone asymmetries and bone adaptation in elite youth tennis players. Medicine and science in sports and exercise, 45(9), 1749–58. doi:10.1249/MSS.0b013e31828f882f

Issurin, V. B. (2013). Training transfer: scientific background and insights for practical application. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 43(8), 675–94. doi:10.1007/s40279-013-0049-6

Iverson, J., & Goldin-Meadow, S. (1998). Why people gesture when they speak. Nature, 396(November), 1998.

Jablonka, E., & Lamb, M. (2008). Soft inheritance: challenging the modern synthesis. Genetics and Molecular Biology, 395, 389–395.

Jabusch, H.-C., Alpers, H., Kopiez, R., Vauth, H., & Altenmüller, E. (2009). The influence of practice on the development of motor skills in pianists: A longitudinal study in a selected motor task. Human Movement Science, 28(1), 74–84. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945708000651

Janelle, C., & Hillman, C. (2003). Expert Performance in Sport. In K. Ericsson & S. JL (Eds.), Expert Performance in Sports: Advances in Research on Sport Expertise.

Jauk, E., Benedek, M., Dunst, B., & Neubauer, A. C. (2013). The relationship between intelligence and creativity: New support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection. Intelligence, 41(4), 212–221. doi:10.1016/j.intell.2013.03.003

Jauregui, X., Clavo, Z. M., Jovel, E. M., & Pardo-de-Santayana, M. (2011). “Plantas con madre”: plants that teach and guide in the shamanic initiation process in the East-Central Peruvian Amazon. Journal of ethnopharmacology, 134(3), 739–52. doi:10.1016/j.jep.2011.01.042

Jensen, A. R. (1990). Speed of information processing in a calculating prodigy. Intelligence, 14(3), 259–274. doi:10.1016/0160-2896(90)90019-P

Jones, L. (2000). Winning low-limit hold’em. ConJelCo. Retrieved from http://books.google.gr/books/about/Winning_low_limit_hold_em.html?id=X7bcMwe0Hv0C&pgis=1

Kalbfleisch, M. L. (2009). The Neural Plasticity of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 275–294). Springer.

Kano, M., Ito, M., & Fukudo, S. (2011). Neural substrates of decision making as measured with the Iowa Gambling Task in men with alexithymia. Psychosomatic medicine, 73(7), 588–97. doi:10.1097/PSY.0b013e318223c7f8

Kantak, S. S., & Winstein, C. J. (2012). Learning-performance distinction and memory processes for motor skills: a focused review and perspective. Behavioural brain research, 228(1), 219–31. doi:10.1016/j.bbr.2011.11.028

Karlsson, J., Komi, P. V, & Viitasalo, J. H. (1979). Muscle strength and muscle characteristics in monozygous and dizygous twins. Acta physiologica Scandinavica, 106(3), 319–25. doi:10.1111/j.1748-1716.1979.tb06405.x

Karmiloff-Smith, A. (1995). Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science. Retrieved from http://books.google.gr/books/about/Beyond_Modularity.html?id=xhUll82paFYC&pgis=1

Karnes, F. A., & Stephens, K. R. (2009). Gifted Education and Legal Issues. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1327–1344). Springer.

Kaufman, J. C., & Gentile, C. A. (2002). The Will, the Wit, the judgment: The importance of an early start in productive and successful creative writing. High Ability Studies, 13(2), 115–123. doi:10.1080/1359813022000048770

Kaufman, J. C., Kaufman, S. B., Beghetto, R. A., Burgess, S. A., & Persson, R. S. (2009). Creative Giftedness: Beginnings, Developments, and Future Promises. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 585–598). Springer.

Kaufman, S. B. (2009). The Truth About the “Termites” | Psychology Today. Retrieved September 04, 2013, from http://www.psychologytoday.com/blog/beautiful-minds/200909/the-truth-about-the-termites

Kelso, S. J. (1998). From Bernstein’s physiology of activity to coordination dynamics. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 203–220). Human Kinetics.

Kendler, K. S. (1982). Demography of Paranoid Psychosis (Delusional Disorder) A Review and Comparison With Schizophrenia and Affective Illness. Archives of General Psychiatry, 39(8), 890. doi:10.1001/archpsyc.1982.04290080012003

Kerr, R., & Booth, B. (1978). Specific and varied practice of motor skill. Perceptual and Motor Skills, 46(2), 395–401.

Kevin, I. (1999). Situated Cognition & Cognitive Apprenticeships.

Kiluk, B. D., Weden, S., & Culotta, V. P. (2009). Sport participation and anxiety in children with ADHD. Journal of attention disorders, 12(6), 499–506. doi:10.1177/1087054708320400

Kim, J. (1993). Can Supervenience and “Non-Strict Laws” Save Anomalous Monism? In J. Heil & A. Mele (Eds.), Mental Causation. Oxford: Clarendon Press.

Kim, J., & Byrne, A. (1998). Philosophy of mind. The Philosophical Review (Vol. 107, p. 113). USA: Westview press. doi:10.2307/2998317

Kleindienst, T., Winnubst, J., Roth-Alpermann, C., Bonhoeffer, T., & Lohmann, C. (2011). Activity-dependent clustering of functional synaptic inputs on developing hippocampal dendrites. Neuron, 72(6), 1012–24. doi:10.1016/j.neuron.2011.10.015

Kleinöder, H. (1997). Quantitative Analysen von Schlagtechniken im Tennis: intra- und interindividuelle Studien bei Spielern unterschiedlichen Leistungsniveaus. Köln.

Klissouras, V, Casini, B., Di Salvo, V., Faina, M., Marini, C., Pigozzi, F.,… Parisi, P. (2001). Genes and olympic performance: a co-twin study. International journal of sports medicine, 22(4), 250–5. doi:10.1055/s-2001-13812

Klissouras, Vasilis. (1971). Heritability of adaptive variation. Journal of Applied Physiology, (31), 338–344.

Knudson, D. V. (2007). Fundamentals of biomechanics.

Kolbasovsky, A., Reich, L., & Meyerkopf, N. (2010). Reducing six-month inpatient psychiatric recidivism and costs through case management. Care management journals: Journal of case management; The journal of long term home health care, 11(1), 2–10. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20426315

Kono, T. (1997). Nuclear transfer and reprogramming. Reviews of Reproduction, 2(2), 74–80.

Krakauer, J. W., & Shadmehr, R. (2006). Consolidation of motor memory. Trends in neurosciences, 29(1), 58–64. doi:10.1016/j.tins.2005.10.003

Krampe, R. T. (2002). Aging, expertise and fine motor movement. Neuroscience and biobehavioral reviews, 26(7), 769–76.

Krampe, R. T., & Charness, N. (2006). Aging and Expertise. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 723–742). Cambridge University Press.

Krauss, R. (1998). Why do we gesture when we speak? Current Directions in Psychological Science, 54–59. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.2307/20182502

Kubo, K., Kanehisa, H., Takeshita, D., Kawakami, Y., Fukashiro, S., & Fukunaga, T. (2000). In vivo dynamics of human medial gastrocnemius muscle-tendon complex during stretch-shortening cycle exercise. Acta physiologica Scandinavica, 170(2), 127–35. doi:10.1046/j.1365-201x.2000.00768.x

Kvavilashvili, L., & Ellis, J. (2004). Ecological validity and twenty years of real-life/laboratory controversy in memory research: A critical (and historical) review. History and Philosophy of Psychology, (6), 59–80.

Kyaga, S., Lichtenstein, P., Boman, M., Hultman, C., Långström, N., & Landén, M. (2011). Creativity and mental disorder: family study of 300,000 people with severe mental disorder. The British journal of psychiatry: the journal of mental science, 199(5), 373–9. doi:10.1192/bjp.bp.110.085316

Lakasa, A. (n.d.). Four times examinations. Retrieved August 20, 2013, from http://www.skai.gr/news/greece/article/239222/tesseris-fores-apo-panelladikes-exetaseis-tha-pernoun-oi-mathites-tou-lukeiou-/

Lakhani, B., Miyasike-Dasilva, V., Vette, A. H., & McIlroy, W. E. (2013). “Priming” the brain to generate rapid upper-limb reactions. Experimental brain research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation cerebrale, (July), In press. doi:10.1007/s00221-013-3650-x

Latash, L. P. (1998). Automation of movements: Challenges to the notions of the orienting reaction and memory. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 51–88). Human Kinetics.

Latash, M. L. (1998). Control of multijint reaching movement: The elastic membrane metaphor. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 315–328). Human Kinetics.

Latash, M., & Lestienne, F. (2006). Motor Control and Learning. USA: Springer.

Lee, J. L. C., Milton, A. L., & Everitt, B. J. (2006). Reconsolidation and extinction of conditioned fear: inhibition and potentiation. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 26(39), 10051–6. doi:10.1523/JNEUROSCI.2466-06.2006

Lee, M.-Y., Yu, J. H., Kim, J. Y., Seo, J. H., Park, E. S., Kim, C. H.,… Cho, S.-R. (2013). Alteration of synaptic activity-regulating genes underlying functional improvement by long-term exposure to an enriched environment in the adult brain. Neurorehabilitation and neural repair, 27(6), 561–74. doi:10.1177/1545968313481277

Lee, T. D., Swinnen, S. P., & Verschueren, S. (1995). Relative Phase Alterations During Bimanual Skill Acquisition. Journal of motor behavior, 27(3), 263–274. doi:10.1080/00222895.1995.9941716

Lee, Timothy D, & Simon, D. A. (2004). Contextual interference. In a. M. Williams & N. J. Hodges (Eds.), Skill Acquisition in Sport: Research, Theory and Practice. Taylor & Francis.

Lee, Timothy D., & Wishart, L. R. (2005). Motor Learning Conundrums (and Possible Solutions). Quest, 57(1), 67–78. doi:10.1080/00336297.2005.10491843

Lee, Y.-S., & Silva, A. J. (2009). The molecular and cellular biology of enhanced cognition. Nature reviews. Neuroscience, 10(2), 126–40. doi:10.1038/nrn2572

Lehmann, A. C. (2002). Effort and enjoyment in deliberate practice: A research note. In M. I. Hanken, S. G. Nielsen, & M. Nerland (Eds.), Research in and for music education. Festschrift for Harald Jørgensen (pp. 153–166).

Lehmann, Andreas C, & Hans, G. (2006). Music. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 457–470). Cambridge University Press.

Leiner, H. C., Leiner, A. L., & Dow, R. S. (1986). Does the cerebellum contribute to mental skills? Behavioral neuroscience, 100(4), 443–54.

Lekkas, D. (2010). The Development, Evolution and Core Variabilty of Greek Modality: Prehistoric and Ancient Eras. Music (and) Theory: The Texts (Greek), (5), 37–66.

Lekkas, D., Virvidakes, S.., & Al., E. (2003). Overview of Greek Music and Dance I-V. Patra: Greek Open University.

Lepper, M. R., & Greene, D. (1975). Turning play into work: Effects of adult surveillance and extrinsic rewards on children’s intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 31(3), 479–486.

Lewis, M. M. (1964). Language, Thought and Personality: In Infancy and Childhood.

Lewontin, R. (2001). It ain’t necessarily so: The dream of the human genome and other illusions. New York: New York Review Books.

Lewontin, Richard. (2011). It’s Even Less in Your Genes. The New York Review of Books. Retrieved July 15, 2013, from http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/may/26/its-even-less-your-genes/?pagination=false

Lieberman, P. (2002). Human Language and Our Reptilian Brain: The Subcortical Bases of Speech, Syntax, and Thought. Harvard University Press.

Livesey, D., & Dawson, R. (1977). A learning-performance distinction during development. Behavioral Biology, 31(6331), 25–31.

Lockie, R. G., Murphy, A. J., Schultz, A. B., Knight, T. J., & Janse de Jonge, X. A. K. (2012). The effects of different speed training protocols on sprint acceleration kinematics and muscle strength and power in field sport athletes. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 26(6), 1539–50. doi:10.1519/JSC.0b013e318234e8a0

Lotze, M. (2013). Kinesthetic imagery of musical performance. Frontiers in human neuroscience, 7(June), 280. doi:10.3389/fnhum.2013.00280

Lubinski, D., Benbow, C., RM, W., & A, B.-R. (2006). Tracking exceptional human capital over two decades. Psychological Science, 17(3), 194–199.

Luft, A. R., & Buitrago, M. M. (2005). Stages of motor skill learning. Molecular neurobiology, 32(3), 205–16. doi:10.1385/MN:32:3:205

Luke, A., Lazaro, R. M., Bergeron, M. F., Keyser, L., Benjamin, H., Brenner, J.,… Smith, A. (2011). Sports-related injuries in youth athletes: is overscheduling a risk factor? Clinical journal of sport medicine: official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine, 21(4), 307–14. doi:10.1097/JSM.0b013e3182218f71

Lynch, G., Rex, C. S., Chen, L. Y., & Gall, C. M. (2008). The substrates of memory: defects, treatments, and enhancement. European journal of pharmacology, 585(1), 2–13. doi:10.1016/j.ejphar.2007.11.082

MacLeod, C. (1991). Half a Century of Research on the Stroop Effect: An Integrative Review. Psychological Bulletin, 109(2), 163–203.

Magill, R. A. (2007). Motor learning and control: Concepts and applications (8th ed.). McGraw-Hill International Edition.

Maguire, E., Valentine, E., Wilding, J., & Kapur, N. (2002). Routes to remembering: the brains behind superior memory. nature neuroscience, 6(1), 90–5. doi:10.1038/nn988

Mah, C. D., & Mussa-Ivaldi, F. a. (2003). Generalization of object manipulation skills learned without limb motion. Journal of Neuroscience, 23(12), 4821–4825.

Malfait, N., Shiller, D. M., & Ostry, D. J. (2002). Transfer of motor learning across arm configurations. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 22(22), 9656–60.

Mann, D. T. Y., Williams, A. M., Ward, P., & Janelle, C. M. (2007). Perceptual-cognitive expertise in sport: a meta-analysis. Journal of sport & exercise psychology, 29(4), 457–78.

Mansfield, A., Peters, A. L., Liu, B. a, & Maki, B. E. (2007). A perturbation-based balance training program for older adults: study protocol for a randomised controlled trial. BMC geriatrics, 7, 12. doi:10.1186/1471-2318-7-12

Mansfield, A., Peters, A. L., Liu, B. a, & Maki, B. E. (2010). Effect of a perturbation-based balance training program on compensatory stepping and grasping reactions in older adults: a randomized controlled trial. Physical therapy, 90(4), 476–91. doi:10.2522/ptj.20090070

Mariscalco, M. W., & Saluan, P. (2011). Upper extremity injuries in the adolescent athlete. Sports medicine and arthroscopy review, 19(1), 17–26. doi:10.1097/JSA.0b013e31820d5680

Mark, L. L. (2008). Synergy. New York: Oxford University Press.

Maslovat, D., Chus, R., Lee, T. D., & Franks, I. M. (2004). Contextual interference: single task vs. multi-task learning. Motor control, 8(2), 213–33.

Massion, J., Alexandrov, A., & Vernazza, S. (1998). Coordinated control of posture and movement: Respective role of motor memory and external constraints. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 127–150). Human Kinetics.

Mattar, A. a G., & Gribble, P. L. (2005). Motor learning by observing. Neuron, 46(1), 153–60. doi:10.1016/j.neuron.2005.02.009

Mauk, M. D. (1997). Roles of cerebellar cortex and nuclei in motor learning: contradictions or clues? Neuron, 18(3), 343–6.

Max, H. (2006). Comprehensive Treatment for ADHD : Perspectives on Sequencing Treatments and Balancing Risks and Benefits of Medication and Behavioral Interventions.

Mayer, E. (2008). The growth of biological thought: Diversity, evolution and inheritance (Greek.). Educational foundation of national Bank.

McCorduck, P. (2004). Machines who think: a personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence (p. 565). A.K. Peters.

McDaniel, M. A. (2006). Estimating State IQ: Measurement Challenges and Preliminary Correlates. Intelligence, 34(6), 607–619.

McGaugh, J. L. (2000). Memory--a Century of Consolidation. Science, 287(5451), 248–251. doi:10.1126/science.287.5451.248

McIlfatrick, S., & Hasson, F. (2013). Evaluating an holistic assessment tool for palliative care practice. Journal of clinical nursing. doi:10.1111/jocn.12320

McKenzie, J. A., Witkowski, S., Ludlow, A. T., Roth, S. M., & Hagberg, J. M. (2011). AKT1 G205T genotype influences obesity-related metabolic phenotypes and their responses to aerobic exercise training in older Caucasians. Experimental physiology, 96(3), 338–47. doi:10.1113/expphysiol.2010.055400

McPherson. (n.d.-a). The question of innate talent. Retrieved September 04, 2013, from http://memory-key.com/memory/individual/innate-talent

McPherson. (n.d.-b). Suzuki & Montessori. Retrieved September 04, 2013, from http://memory-key.com/improving/strategies/children/suzuki-montessori

McQuade, K. J., Dawson, J., & Smidt, G. L. (1998). Scapulothoracic muscle fatigue associated with alterations in scapulohumeral rhythm kinematics during maximum resistive shoulder elevation. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 28(2), 74–80.

Means, B. (2006). Prospects for Transforming Schools with Technology- Supported Assessment. In K. R. Sayer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 505–520). Cambridge: Cambridge University Press.

Meinz, E. J., & Hambrick, D. Z. (2010). Deliberate practice is necessary but not sufficient to explain individual differences in piano sight-reading skill: the role of working memory capacity. Psychological science, 21(7), 914–9. doi:10.1177/0956797610373933

Meinz, E. J., Hambrick, D. Z., Hawkins, C. B., Gillings, A. K., Meyer, B. E., & Schneider, J. L. (2012). Roles of domain knowledge and working memory capacity in components of skill in Texas Hold’Em poker. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1(1), 34–40. doi:10.1016/j.jarmac.2011.11.001

Meltzoff, A. N., & Decety, J. (2003). What imitation tells us about social cognition: a rapprochement between developmental psychology and cognitive neuroscience. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 358(1431), 491–500. doi:10.1098/rstb.2002.1261

Meyer, A. N. D., & Logan, J. M. (2013). Taking the testing effect beyond the college freshman: benefits for lifelong learning. Psychology and aging, 28(1), 142–7. doi:10.1037/a0030890

Mieg, A.. H. (2006). Social and Sociological Factors in the Development of Expertise. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 743–760). Cambridge University Press.

Miller, G. A. (1960). Plans and the structure of behavior.

Modi, H., Srinivasalu, S., Smehta, S., Yang, J.-H., Song, H.-R., & Suh, S. W. (2008). Muscle imbalance in volleyball players initiates scoliosis in immature spines: a screening analysis. Asian spine journal, 2(1), 38–43. doi:10.4184/asj.2008.2.1.38

Molinari, M., Chiricozzi, F. R., Clausi, S., Tedesco, A. M., De Lisa, M., & Leggio, M. G. (2008). Cerebellum and detection of sequences, from perception to cognition. Cerebellum (London, England), 7(4), 611–5. doi:10.1007/s12311-008-0060-x

Monfils, M.-H., Plautz, E. J., & Kleim, J. a. (2005). In search of the motor engram: motor map plasticity as a mechanism for encoding motor experience. The Neuroscientist: a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 11(5), 471–83. doi:10.1177/1073858405278015

Montessory Answers. (n.d.). Retrieved August 20, 2013, from http://www.montessorianswers.com/piaget.html

Montoya, B., & Brown, L. (2009). Effect of warm-up with different weighted bats on normal baseball bat velocity. The Journal of Strength…, (8), 1566–1569.

Moran, Gary, T., & McGlynn, G. H. (1997). Cross-training for sports: Programs for 26 sports. Champaign, IL: Human Kinetics.

Morris, M., Summers, J., Matyas, T., & Iansek, R. (1994). Current status of the motor program. Physical Therapy, 74(8), 738–748.

Morris, T. (2000). Psychological characteristics and talent identification in soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 715–26. doi:10.1080/02640410050120096

Morton, S., Lang, C., & Bastian, A. (2001). Inter-and intra-limb generalization of adaptation during catching. Experimental Brain Research, 141(4), 438–45. doi:10.1007/s002210100889

Moxley, J. H., Ericsson, K. A., Charness, N., & Krampe, R. T. (2012). The role of intuition and deliberative thinking in experts’ superior tactical decision-making. Cognition, 124(1), 72–78. doi:10.1016/j.cognition.2012.03.005

Mülling, K., Kober, J., Kroemer, O., & Peters, J. (2012). Learning to Select and Generalize Striking Movements in Robot Table Tennis. In AAAI 2012 Fall Symposium on Robots Learning Interactively from Human Teachers.

Murray, S. R., & Udermann, B. E. (2003). Massed vs. Distributed Practice: Which is Better? CAHPERD Journal, 28(1), 19–22.

Musch, J., & Hay, R. (1999). The Relative Age Effect in Soccer: Cross-Cultural Evidence for a Systematic Discrimination Against Children Born Late in the Competition Year. Sociology of Sport Journal, 16(1), 54–64.

Naderi, H., Abdullah, R., & Aizan, H. (2010). Relationship between creativity and academic achievement: A study of gender differences. J American…, 6(1), 181–190.

Nagel, E. (1961). The structure of science:Problems in the Logic of Scientific Explanation. New York: Harcourt, Brace & World.

Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? The philosophical review.

Nelson, B., & Rawlings, D. (2010). Relating schizotypy and personality to the phenomenology of creativity. Schizophrenia bulletin, 36(2), 388–99. doi:10.1093/schbul/sbn098

Newell, A., & Rosenbloom, P. (1980). Mechanisms of skill acquisition and the law of practice. Cognitive skills and their acquisition.

Newell, K. M. (1991). Motor skill acquisition. Annual review of psychology, 42, 213–37. doi:10.1146/annurev.ps.42.020191.001241

Nicola, Ubaldo. (2008). Philosophy Atlas with Pictures (Greek.). Enalios.

Nozick, R. (1981). Philosophical Explanations. Harvard University Press.

Nusbaum, E. C., & Silvia, P. J. (2011). Are intelligence and creativity really so different? Fluid intelligence, executive processes, and strategy use in divergent thinking. Intelligence, 39(1), 36–45. doi:10.1016/j.intell.2010.11.002

O’Boyle, M. W., Benbow, C. P., & Alexander, J. E. (1995). Sex differences, hemispheric laterality, and associated brain activity in the intellectually gifted. Developmental Neuropsychology, 11(4), 415–443. doi:10.1080/87565649509540630

O’Brien, R. (n.d.). History of Diving. Retrieved July 16, 2013, from http://www.usadiving.org/about/diving-101/history-of-diving

Ochse, R. (1990). Before the Gates of Excellence: The Determinants of Creative Genius (p. 300). CUP Archive.

Ohtsuki, T. (1981). Decrease in grip strength induced by simultaneous bilateral exertion with reference to finger strength. Ergonomics, 24(1), 37–48. doi:10.1080/00140138108924828

Oliver, K. (1999). Situated Cognition and Cognitive Apprenticeships - Methodenpool.

Öngören, S., Uzunboylu, H., Cavus, N., & Turcan, A. İ. (2009). The Effectiviness Of Montessori Education Method In The Acquisition Of Concept Of Geometrical Shapes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1163–1166.

Orlick, T. (2008). In Pursuit of Excellence (Google eBook) (p. 311). Human Kinetics 1.

Osan, R., Tort, A. B. L., & Amaral, O. B. (2011). A mismatch-based model for memory reconsolidation and extinction in attractor networks. PloS one, 6(8), e23113. doi:10.1371/journal.pone.0023113

Osborne, D. (2005). Video game helps NASCAR driver win race. Retrieved September 04, 2013, from http://www.geek.com/games/video-game-helps-nascar-driver-win-race-559025/

Palaniappan, A. (2007). Academic achievement of groups formed based on creativity and intelligence. In Proceedings of the 13th international conference on… (pp. 145–151).

Panzer, S., Krueger, M., Muehlbauer, T., Kovacs, A. J., & Shea, C. H. (2009). Inter-manual transfer and practice: coding of simple motor sequences. Acta psychologica, 131(2), 99–109. doi:10.1016/j.actpsy.2009.03.004

Papageorgiou, K. G. (2015). Talent as an unintentional agent. ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, 1(2), 38–54.

Papageorgiou, K. G. (2014). Deliberate Practice in Tennis. Journal of Medicine and Science in Tennis, 19(3), 113–119.

Papageorgiou, K. G. (2016). Magical Thinking. Athens. www.distalmethod.com

Papageorgiou, K. G. (2016a). An analysis of the Kinetic Chain Model in Forehand Drive. Journal of Medicine and Science in Tennis, 21(2), 22–26.

Papageorgiou, K. G. (2016b). Performance Spiral effects on motor learning: the case of tennis serve. Hellenic Journal of Physical Education and Sport Sciences, 36(2), 100.

Papert, S. (2006). Afterword: After How Comes What. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 581–586). New York: Cambridge University Press.

Paulsen, O., & Sejnowski, T. J. (2000). Natural patterns of activity and long-term synaptic plasticity. Current opinion in neurobiology, 10(2), 172–9.

Pearson, D. T., Naughton, G. A., & Torode, M. (2006). Predictability of physiological testing and the role of maturation in talent identification for adolescent team sports. Journal of science and medicine in sport / Sports Medicine Australia, 9(4), 277–87. doi:10.1016/j.jsams.2006.05.020

Pelham, W. E. (2008). Beyond the MTA : Multimodal Treatment of ADHD.

Pembroke, N. F. (2008). Appropriate spiritual care by physicians: a theological perspective. Journal of religion and health, 47(4), 549–59.

Penrose, L. S. (1951). Hereditary genius. The Eugenics review, 43(1), 64. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20145435

Persson, R. S. (2006). The Unwanted Gifted and Talented: A Sociobiological Perspective of the Societal Functions of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 913–924). Springer.

Pfeiffer, S. I. (2012). Lessons learned from working with high-ability students. Gifted Education International, 29(1), 86–97. doi:10.1177/0261429412440653

Pfeiffer, Steven I. (2009). The gifted: clinical challenges for child psychiatry. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48(8), 787–90. doi:10.1097/CHI.0b013e3181aa039d

Philip, T. E., & Philip, H. (1962). Readings on the Exceptional Child: Research and Theory (p. 674). Appleton-Century-Crofts.

Phillipson, S. N., Shi, J., Zhang, G., Tsai, D.-M., Quek, C. G., Matsumura, N., & Cho, S. (2009). Recent Developments in Gifted Education in East Asia. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1427–1462). Springer.

Pienaar, C., & Coetzee, B. (2013). Changes in selected physical, motor performance and anthropometric components of university-level rugby players after one microcycle of a combined rugby conditioning and plyometric training program. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 27(2), 398–415. doi:10.1519/JSC.0b013e31825770ea

Plomin, R., & Haworth, C. (2013). Common DNA markers can account for more than half of the genetic influence on cognitive abilities. Psychological Science, 24(4), 562–8. doi:10.1177/0956797612457952

Poletti, M., Frosini, D., Pagni, C., Lucetti, C., Del Dotto, P., Tognoni, G.,… Bonuccelli, U. (2011). Alexithymia may modulate decision making in patients with de novo Parkinson’s disease. Functional neurology, 26(3), 127–31.

Popik, B. (2012). Double-Tongued Word Wrester Dictionary.

Posadzki, P., Parekh, S., & Glass, N. (2010). Yoga and qigong in the psychological prevention of mental health disorders: a conceptual synthesis. Chinese journal of integrative medicine, 16(1), 80–6. doi:10.1007/s11655-009-9002-2

Posadzki, P., Stöckl, A., & Mucha, D. (2010). Qi Gong exercises and Feldenkrais method from the perspective of Gestalt concept and humanistic psychology. Journal of bodywork and movement therapies, 14(3), 227–33. doi:10.1016/j.jbmt.2008.12.001

Posthuma, D., Geus, E. De, & Baaré, W. (2002). The association between brain volume and intelligence is of genetic origin. nature neuroscience, 5(2), 83–84.

Psillos, S. (2007). Philosophy of Science A-Z. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Rae, C., Digney, A. L., McEwan, S. R., & Bates, T. C. (2003). Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance: a double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society, 270(1529), 2147–50. doi:10.1098/rspb.2003.2492

Raftopoulos, A. (2009). Cognition and perception: How do psychology and neural science inform philosophy? aviationpilotsafety.com. Cambridge, Massachusetts London, England: MIT Press.

Raichlen, D. A., Foster, A. D., Gerdeman, G. L., Seillier, A., & Giuffrida, A. (2012). Wired to run: exercise-induced endocannabinoid signaling in humans and cursorial mammals with implications for the “runner”s high’. The Journal of experimental biology, 215(Pt 8), 1331–6. doi:10.1242/jeb.063677

Ram, N., Riggs, S. M., Skaling, S., Landers, D. M., & McCullagh, P. (2007). A comparison of modelling and imagery in the acquisition and retention of motor skills. Journal of sports sciences, 25(5), 587–97. doi:10.1080/02640410600947132

Rassier, D. E., & Herzog, W. (2004). Considerations on the history dependence of muscle contraction. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985), 96(2), 419–27. doi:10.1152/japplphysiol.00653.2003

Rattan, A., Good, C., & Dweck, C. S. (2012). “It’s ok — Not everyone can be good at math”: Instructors with an entity theory comfort (and demotivate) students. Journal of Experimental Social Psychology, 48(3), 731–737. doi:10.1016/j.jesp.2011.12.012

Reid, M., Crespo, M., Lay, B., & Berry, J. (2007). Skill acquisition in tennis: research and current practice. Journal of science and medicine in sport / Sports Medicine Australia, 10(1), 1–10. doi:10.1016/j.jsams.2006.05.011

Reilly, T., Williams, A. M., Nevill, A., & Franks, A. (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 695–702. doi:10.1080/02640410050120078

Reis, S., & Renzulli, J. (2010). The schoolwide enrichment model: A focus on student strengths and interests. Gifted Education International, 26(2-3), 1–24.

Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2009). A Technology-Based Application of the Schoolwide Enrichment Model and High-End Learning Theory. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1203–1224). Springer.

Rezvani, H. A. (2006). Involvement of the NMDA System in Learning and Memory. In L. E. D. & B. J. J. (Eds.), Animal Models of Cognitive Impairment. CRC Press.

Rhem, J. (1999). Pygmalion In The Classroom. The National Teaching & Learning Forum, 8(2), 1. doi:10.1002/ntlf.10044

Richardson, R., & Stephan, A. (2007). Mechanism and mechanical explanation in systems biology. In F. Boogerd & F. Bruggeman (Eds.), Systems biology: philosophical foundations (pp. 123–144). The Netherlands: Elsevier.

Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., & Fogassi, L. (1996). Premotor cortex and the recognition of motor actions. Brain research. Cognitive brain research, 3(2), 131–41. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8713554

Robertson, E. (2012). New insights in human memory interference and consolidation. Current Biology, 22(2). doi:10.1016/j.cub.2011.11.051.New

Robins, A., & McCallum, S. (1999). The consolidation of learning during sleep: comparing the pseudorehearsal and unlearning accounts. Neural networks: the official journal of the International Neural Network Society, 12(7-8), 1191–1206. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12662654

Robleto, K., Poulos, A. M., & Thompson, R. F. (2004). Brain mechanisms of extinction of the classicly conditioned eyeblink response. Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 11(5), 517–24. doi:10.1101/lm.80004

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term retention. Psychological science, 17(3), 249–55. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

Rohde, T. E., & Thompson, L. A. (2007). Predicting academic achievement with cognitive ability. Intelligence, 35(1), 83–92.

Romei, V., Thut, G., Ramos-Estebanez, C., & Pascual-Leone, A. (2009). M1 contributes to the intrinsic but not the extrinsic components of motor-skills. Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 45(9), 1058–64. doi:10.1016/j.cortex.2009.01.003

Root-Bernstein, M. (2009). Imaginary Worldplay as an Indicator of Creative Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 599–616). Springer.

Root-Bernstein, R. (2009). Multiple Giftedness in Adults: The Case of Polymaths. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 853–872). Springer.

Rosenbaum, D. A., Augustyn, J. S., Cohen, R. G., & Jax, S. A. (2006). Perceptual-Motor Expertise. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 505–522). Cambridge University Press.

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Ross, K. G., Shafer, J., & Klein, S. (2006). Professional Judgments and “Naturalistic Decision Making.” In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 403–420). Cambridge University Press.

Rossano, M. J. (2003). Expertise and the evolution of consciousness. Cognition, 89(3), 207–236. doi:10.1016/S0010-0277(03)00120-3

Rossum, Jacques H.A. van. (2009). Giftedness and Talent in Sport. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 751–792). Springer.

Rothenberg, A. (n.d.). Creativity and madness: New findings and old stereotypes.

Rowe, D. C. (1998). Talent scouts, not practice scouts:Talents are real. In Innate talents: Reality or myth? (pp. 421–422). USA: BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES (1998) 21, 399–442.

Rymer, Z. W., Dewals, J., Given, J. P., & Beer, R. (1998). Abnormal muscle synergies in hemiparetic stroke: Origins and implications for movement control. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 191–202). Human Kinetics.

Saito, M. (n.d.). Traditional Aikido 1973-1976, Vol. 1-5. Minato Research & Publishing Company.

Sakai, K., Hikosaka, O., & Nakamura, K. (2004). Emergence of rhythm during motor learning. Trends in cognitive sciences, 8(12), 547–53. doi:10.1016/j.tics.2004.10.005

Sakai, K., Kitaguchi, K., & Hikosaka, O. (2003). Chunking during human visuomotor sequence learning. Experimental brain research. Experimentelle Hirnforschung. Expérimentation cérébrale, 152(2), 229–42. doi:10.1007/s00221-003-1548-8

Sandel, M. (2010). Justice: What’s the right thing to do? New York: FARRAR, STRAUS AND GIROUX.

Sara, S. J. (2010). Reactivation, retrieval, replay and reconsolidation in and out of sleep: connecting the dots. Frontiers in behavioral neuroscience, 4(December), 185. doi:10.3389/fnbeh.2010.00185

Savion-Lemieux, T., & Penhune, V. B. (2005). The effects of practice and delay on motor skill learning and retention. Experimental brain research. Experimentelle Hirnforschung. Expérimentation cérébrale, 161(4), 423–31. doi:10.1007/s00221-004-2085-9

Sawyer, K. R. (2006). Conclusion: The Schools of the Future. In K. R. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 567–580). Cambridge: Cambridge University Press.

Sawyer, R. K. (Ed.). (2006). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511816833

Schank, R. C. (2006). Epilogue: The Fundamental Issue in the Learning Sciences. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 587–592). New York: Cambridge University Press.

Schiller, D., & Phelps, E. a. (2011). Does reconsolidation occur in humans? Frontiers in behavioral neuroscience, 5(May), 24. doi:10.3389/fnbeh.2011.00024

Schiller, J., Schiller, Y., & Clapham, D. E. (1998). NMDA receptors amplify calcium influx into dendritic spines during associative pre- and postsynaptic activation. Nature neuroscience, 1(2), 114–8. doi:10.1038/363

Schmidt, J. R., Houwer, J. De, & Besner, D. (2010). Contingency learning and unlearning in the blink of an eye: a resource dependent process. Consciousness and cognition, 19(1), 235–50. doi:10.1016/j.concog.2009.12.016

Schmidt, R. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological review, 82(4), 225–260.

Schmidt, R. (2003). Motor schema theory after 27 years: reflections and implications for a new theory. Research quarterly for exercise and sport, 74(4), 366–375. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.2003.10609106

Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2008). Motor Learning and Performance: A Situation-based Learning Approach. (I. Champaign, Ed.). Human Kinetics.

Schmidt, R. A., & Lee, T. (2014). Motor Learning and Performance: From Principles to Application (5th ed.). Human Kinetics.

Schmidt, R., & Bjork, R. (1992). New conceptualizations of practice: Common principles in three paradigms suggest new concepts for training. Psychological science, 3(4), 207–217.

Schmidt, R., Heuer, H., Ghodsian, D., & Young, D. E. (1998). Generalized motor programs and units of action in bimanual coordination. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 329–360). Human Kinetics.

Schneider, W., & Chein, J. M. (2003). Controlled & automatic processing: behavior, theory, and biological mechanisms. Cognitive Science, 27(3), 525–559. doi:10.1207/s15516709cog2703_8

Schofield, J. W. (2006). Internet Use in Schools: Promise and Problems. In K. R. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 521–534). Cambridge: Cambridge University Press.

Schöllhorn, W. I., B., V. W., Mayer-Kress, G., Newell, K. M., & Michelbrink, M. (2009). Time scales of adaptive behavior and motor learning in the presence of stochastic perturbations. Human Movement Science, 28(3), 319–333.

Schwartz, D. L., & Heiser, J. (2006). Spatial Representations and Imagery in Learning. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 283–298). Cambridge: Cambridge University Press.

Scott, K. K., Tepas, J. J., Frykberg, E., Taylor, P. M., & Plotkin, A. J. (2002). Turning point: rethinking violence--evaluation of program efficacy in reducing adolescent violent crime recidivism. The Journal of trauma, 53(1), 21–7.

Sekowski, A., Siekanska, M., & Klinkosz, W. (2009). On Individual Differences in Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 467–486). Springer.

Seo, N. J., Armstrong, T. J., Ashton-Miller, J. A., & Chaffin, D. B. (2008). Wrist strength is dependent on simultaneous power grip intensity. Ergonomics, 51(10), 1594–605. doi:10.1080/00140130802216925

Shadmehr, R., & Holcomb, H. H. (1997). Neural correlates of motor memory consolidation. Science (New York, N.Y.), 277(5327), 821–5. doi:10.1126/science.277.5327.821

Sharpless, B. A., & Barber, J. P. (2011). Lifetime prevalence rates of sleep paralysis: a systematic review. Sleep Medicine Reviews, 15(5), 311–5. doi:10.1016/j.smrv.2011.01.007

Sharpless, B. A., & Grom, J. L. (2014). Isolated Sleep Paralysis: Fear, Prevention, and Disruption. Behavioral Sleep Medicine, 1–6. doi:10.1080/15402002.2014.963583

Shavinina, LV. (2009). Understanding Giftedness: Introduction or on the Importance of Seeing Differently. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 3–16). Springer.

Shavinina, Larisa V. (2009a). High Intellectual and Creative Educational Multimedia Technologies for the Gifted. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1181–1202). Springer.

Shavinina, Larisa V. (2009b). A New Approach to the Identification of Intellectually Gifted Individuals. In Larisa V. Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1017–1034). Springer.

Shavinina, Larisa V. (2009c). A Unique Type of Representation is the Essence of Giftedness: Towards a Cognitive-Developmental Theory. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 231–259). Springer.

Shaw, P., Greenstein, D., Lerch, J., Clasen, L., Lenroot, R., Gogtay, N.,… Giedd, J. (2006). Intellectual ability and cortical development in children and adolescents. Nature, 440(7084), 676–9. doi:10.1038/nature04513

Shea, J. B., & Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. Journal of Experimental Psychology: Human Learning & Memory, 5(2), 179–187. doi:10.1037//0278-7393.5.2.179

Sherwood, D. E., & Lee, T. D. (2003). Schema theory: critical review and implications for the role of cognition in a new theory of motor learning. Research quarterly for exercise and sport, 74(4), 376–82.

Shmuelof, L., Krakauer, J. W., & Mazzoni, P. (2012). How is a motor skill learned? Change and invariance at the levels of task success and trajectory control. Journal of neurophysiology, 108(2), 578–94. doi:10.1152/jn.00856.2011

Shoenfelt, E. L., Snyder, L. A., Maue, A. E., McDowell, C. P., & Woolard, C. D. (2002). Comparison of constant and variable practice conditions on free-throw shooting. Perceptual and motor skills, 94(3 Pt 2), 1113–23.

Sigala, R., Haufe, S., Roy, D., Dinse, H. R., & Ritter, P. (2014). The role of alpha-rhythm states in perceptual learning: insights from experiments and computational models. Frontiers in Computational Neuroscience, 8, 36. doi:10.3389/fncom.2014.00036

Silverman, L. K. (2009). The Measurement of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 947–970). Springer.

Silverman, L. K., & Miller, N. B. (2009). A Feminine Perspective of Giftedness. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 99–128). Springer.

Simon, D. A. (2007). Contextual interference effects with two tasks. Perceptual and motor skills, 105(1), 177–83. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17918561

Simonton, D. (1999). Origins of genius: Darwinian perspectives on creativity. Oxford New York: Oxford University Press.

Simonton, D. (2013). Creative performance, expertise acquisition, individual differences, and developmental antecedents: An integrative research agenda. Intelligence, In Press. doi:10.1016/j.intell.2013.04.007

Simonton, D. K. (1994). Greatness: Who Makes History and why. Retrieved from http://books.google.gr/books/about/Greatness.html?id=V8Sas74bBjwC&pgis=1

Simonton, D. K. (1997). Creative productivity: A predictive and explanatory model of career trajectories and landmarks. Psychological Review, 104(1), 66–89. Retrieved from http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0033-295X.104.1.66

Simonton, D. K. (2000). Creativity as Blind Variation and Selective Retention: Is the Creative Process Darwinian? Psychological Inquiry, 10(4), 309–328.

Simonton, D. K. (2010). Creative thought as blind-variation and selective-retention: combinatorial models of exceptional creativity. Physics of life reviews, 7(2), 156–79. doi:10.1016/j.plrev.2010.02.002

Smeeton, N. J., Williams, A., Ward, P., & Allen, D. (2004). Developing anticipation skills in tennis using on-court instruction: Perception vs. perception and action. Journal of Applied Sport Psychology, 16(16), 350–360. doi:10.1080/10413200490518002

Singh, N., & Telles, S. (2015). Neurophysiological Effects of Meditation Based on Evoked and Event Related Potential Recordings. BioMed Research International, 2015, 1–11. doi:10.1155/2015/406261

Sonnentag, S. (1998). Expertise in professional software design: a process study. The Journal of applied psychology, 83(5), 703–15.

Sonnentag, Sabine, & Kleine, B. M. (2000). Deliberate practice at work : a study with insurance agents. Journal of Occupational and Organizational Psychology, (73), 87–102.

Sonuga-Barke, E. J. S., Thompson, M., Abikoff, H., Klein, R., & Brotman, L. M. (2006). Nonpharmacological Interventions for Preschoolers With ADHD. Infants & Young Children, 19(2), 142–153. doi:10.1097/00001163-200604000-00007

Sosniak, L. A. (1987). From Tyro to Virtuoso: A Long-Term Commitment to Learning. In F. R. Wilson & F. L. Roehmann (Eds.), The Biology of Music Making: Music and Child Development (pp. 274–289). Denver.

Southard, D., & Groomer, L. (2003). Warm-up with baseball bats of varying moments of inertia: effect on bat velocity and swing pattern. Research quarterly for exercise and sport, 74(3), 270–6.

Soutis, M. (2006). Ancient Greek terminology in pediatric surgery: about the word meaning. Journal of pediatric surgery, 41(7), 1302–8. doi:10.1016/j.jpedsurg.2006.03.011

Sparto, P. J., Parnianpour, M., Reinsel, T. E., & Simon, S. (1997). The effect of fatigue on multijoint kinematics, coordination, and postural stability during a repetitive lifting test. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 25(1), 3–12.

Stanley, J., & Timothy, W. (2001). Knowing How. Journal of Philosophy, 98(8), 1–40. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0068.2010.00758.x/full

Starkes, J. L., Helsen, W. F., & Jack, R. (2000). Expert performance in sport and dance. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology (pp. 174–201).

Steiner, R. (1923). The Philosophy of Spiritual Activity.

Steiner, R. (1927). The Education of the Child in the Light of Anthroposophy. Rudolf Steiner Archive.

Steiner, R., & Steiner, M. (1928). The Story of My Life (London.). ANTHROPOSOPHICAL PUBLISHING CO.

Sternberg, R. (2002). Beyond g: The theory of successful intelligence. In S. RG & G. EL (Eds.), The general factor of intelligence: How general is it. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Sternberg, Robert J. (2003). A Broad View of Intelligence: The Theory of Successful Intelligence. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 55(3), 139–154.

Steve, S., Ann, P. M., Donna, S.-M., & Miller, T. (2006). Misuse of “study drugs:” prevalence, consequences, and implications for policy. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 7(June), 1–15. doi:10.1186/1747-597X-1-Received

Stickgold, R., & Walker, M. P. (2005). Memory consolidation and reconsolidation: what is the role of sleep? Trends in neurosciences, 28(8), 408–15. doi:10.1016/j.tins.2005.06.004

Stickgold, R., & Walker, M. P. (2013). Sleep-dependent memory triage: evolving generalization through selective processing. Nature neuroscience, 16(2), 139–45. doi:10.1038/nn.3303

Stoll, R. R. (1963). Set Theory and Logic.

Stratton, P., & Hayes, N. (1993). A Student’s Dictionary of Psychology (second.). G: Arnold.

Strogatz, S. (2003). Sync: The emerging science of spontaneous order. New York: Hyperion.

Stroop, J. (n.d.). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of experimental psychology, 121(1), 15–23.

Summers, J. J., & Anson, J. G. (2009). Current status of the motor program: revisited. Human movement science, 28(5), 566–77. doi:10.1016/j.humov.2009.01.002

Sussman, S., Pentz, M. A., Spruijt-Metz, D., & Miller, T. (2006). Misuse of “study drugs:” prevalence, consequences, and implications for policy. Substance abuse treatment, prevention, and policy, 1(1), 15. doi:10.1186/1747-597X-1-15

Suzuki, A., Josselyn, S. a, Frankland, P. W., Masushige, S., Silva, A. J., & Kida, S. (2004). Memory reconsolidation and extinction have distinct temporal and biochemical signatures. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 24(20), 4787–95. doi:10.1523/JNEUROSCI.5491-03.2004

Taleb, N. N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder (Vol. 27). Random House Publishing Group.

Tanaka, S., Honda, M., Hanakawa, T., & Cohen, L. G. (2010). Differential contribution of the supplementary motor area to stabilization of a procedural motor skill acquired through different practice schedules. Cerebral cortex (New York, N.Y.: 1991), 20(9), 2114–21. doi:10.1093/cercor/bhp276

Tassel-Baska, V., & Macfarlane, B. J. (2009). Enhancing creativity in the curriculum. In L.. Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1061–1083). Springer.

Tenenbaum, G., Sar-El, T., & Bar-Eli, M. (2000). Anticipation of ball location in low and high-skill performers: a developmental perspective. Psychology of Sport and Exercise, 1(2), 117–128. doi:10.1016/S1469-0292(00)00008-X

Terman, L. M. (1916). The uses of intelligence tests. In The measurement of intelligence. Boston: Houghton Mifflin.

Terman M. Lewis. (1926). Genetic Studies Of Genius Volume I Mental And Physical Traits of a Thousand Gifted Children (2nd ed.). California: Stanford University Press.

Terman M. Lewis. (1959). The Gifted Group At Mid Life Volume V Genetic StudieS Of Genius: Thirty Five Years Folow-up of the Superior Child. In L. M. TERMAN (Ed.), Genetic studies of genius. STANFORD, CALIFORNIA: STANFORD UNIVERSITY PRESS.

Terrace, H. S. (2001). Chunking & Serially Organized Behavior in Pigeons, Monkeys and Humans. Retrieved September 04, 2013, from http://www.pigeon.psy.tufts.edu/avc/terrace/

The Art of Piano - Great Pianists of 20th Century. (1999). Retrieved from http://www.amazon.com/The-Art-Piano-Pianists-Century/dp/B00004UF01

The Louisa May Alcott Cookbook: Comp. (1985). Retrieved from http://books.google.gr/books/about/The_Louisa_May_Alcott_Cookbook.html?id=MUJ5GwAACAAJ&pgis=1

The President’s Challenge. (n.d.). Retrieved September 20, 2013, from https://www.presidentschallenge.org/challenge/physical/

Theeuwes, J., & Burg, E. Van Der. (2013). Priming makes a stimulus more salient. Journal of vision, 13, 1–11. doi:10.1167/13.3.21.doi

Thelen, E. (1998). Bernstein’s Legacy for motor development: How infants learn. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 267–287). Human Kinetics.

Thorndike, L. E., & Woodworth, S. R. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. Psychological Review, (8), 247–261.

Tichon, J., & Burgess-Limerick, R. (2011). A review of Virtual Reality as a medium for safety related training in Mining. Journal of Health and Safety Research & Practice, 3(1), 33–40. Retrieved from http://burgess-limerick.com/download/a54.pdf

Timmons, J. A. (2011). Genes that AKT to determine physiological heterogeneity in response to exercise. Experimental physiology, 96(3), 259–60. doi:10.1113/expphysiol.2010.056234

Toering, T. T., Elferink-Gemser, M. T., Jordet, G., & Visscher, C. (2009). Self-regulation and performance level of elite and non-elite youth soccer players. Journal of sports sciences, 27(14), 1509–17. doi:10.1080/02640410903369919

Triplett, J., Owens, M., Yamada, J., & Lemke, G. (2009). Retinal input instructs alignment of visual topographic maps. Cell, 139(1), 1–18. doi:10.1016/j.cell.2009.08.028.Retinal

Tupper, K. W. (2008). The globalization of ayahuasca: harm reduction or benefit maximization? The International journal on drug policy, 19(4), 297–303. doi:10.1016/j.drugpo.2006.11.001

Tzartzanos, A. A. (1966). Syntax of Ancient Greek (GR). Athens: OEDB.

Ullrich, H. (1994). RUDOLF STEINER (1861-1925), by Heiner Ullrich. In Prospects: the quarterly review of comparative education (pp. 555–572). Paris: UNESCO: International Bureau of Education. Ungerleider, L. (2002). Imaging Brain Plasticity during Motor Skill Learning. Neurobiology of Learning and Memory, 78(3), 553–564. doi:10.1006/nlme.2002.4091

Upton, D. (2011). The effect of assisted and resisted sprint training on acceleration and velocity in division IA female soccer athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(10), 2645–2652.

Uspenski, P. (1954). The psychology of man’s possible evolution.

Usta’s Teaching Group Tennis: A Practical Approach to Instructing Large Groups. (2000). Retrieved from http://www.amazon.com/dp/073600050X

Vallerand, R. J., Rousseasu, F. L., Grouzet, F. M., Dumais, A., Grenier, S., & Blanchard, C. M. (2006). Passion in Sport: A Look at Determinants and Affective Experiences. Journal of sport & exercise psychology, (28), 454–478.

Van de Wiel, M. W. J., Van den Bossche, P., Janssen, S., & Jossberger, H. (2011). Exploring deliberate practice in medicine: how do physicians learn in the workplace? Advances in health sciences education: theory and practice, 16(1), 81–95. doi:10.1007/s10459-010-9246-3

Van Rossum, J. H. A. (2000). Deliberate practice and Dutch field hockey: An addendum to Starkes. International Journal of Sport Psychology, 31(4).

Vandervert, L. R. (2009a). The appearance of the child prodigy 10,000 years ago: an evolutionary and developmental explanation. Journal of Mind and Behavior, 30(1&2), 15–32. Retrieved from http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2012/07/Vandervert-2009.pdf

Vandervert, L. R. (2009b). Working Memory, the Cognitive Functions of the Cerebellum and the Child Prodigy. In L. Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 295–318). Springer.

Vaso, K. (n.d.). [From the progerrsive Vienna Cycle to the “reactionary” logical positivism] Aπό τον προοδευτικό Κύκλο της Βιέννης στον « αντιδραστικό »Λογικό Θετικισµό. cogito, 78–82.

Vrecko, S. (2013). Just How Cognitive Is “Cognitive Enhancement”? On the Significance of Emotions in University Students’ Experiences with Study Drugs. AJOB neuroscience, 4(1), 4–12. doi:10.1080/21507740.2012.740141

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.

Wächter, T., Lungu, O. V, Liu, T., Willingham, D. T., & Ashe, J. (2009). Differential effect of reward and punishment on procedural learning. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 29(2), 436–43. doi:10.1523/JNEUROSCI.4132-08.2009

WADA. (n.d.). Gene Doping. Retrieved September 18, 2013, from http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Science-topics/Gene-Doping/

Waldorf World List. (2013). Retrieved from http://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/Waldorf_World_List/Waldorf_World_List.pdf

Walker, M., Brakefield, T., Hobson, J., & Stickgold, R. (2003). Dissociable stages of human memory consolidation and reconsolidation. Nature, 425(October), 8–12. doi:10.1038/nature01951.1.

Wallace, B., & Maker, C. J. (2009). DISCOVER/TASC : An Approach to Teaching and Learning That Is Inclusive Yet Maximises Opportunities for Differentiation According to Pupils’ Needs. In LV Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (pp. 1113–1142). Springer.

Wamsley, E. J., Perry, K., Djonlagic, I., Reaven, L. B., & Stickgold, R. (2010). Cognitive replay of visuomotor learning at sleep onset: temporal dynamics and relationship to task performance. Sleep, 33(1), 59–68.

Wang, C.-C., Held, R. G., Chang, S.-C., Yang, L., Delpire, E., Ghosh, A., & Hall, B. J. (2011). A critical role for GluN2B-containing NMDA receptors in cortical development and function. Neuron, 72(5), 789–805. doi:10.1016/j.neuron.2011.09.023

Ward, P., Williams, a. M., & Hancock, P. A. (2006). Simulation for Performance and Training. In K. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 243–265). Cambridge University Press.

Watson, A. W. (2001). Sports injuries related to flexibility, posture, acceleration, clinical defects, and previous injury, in high-level players of body contact sports. International journal of sports medicine, 22(3), 222–5. doi:10.1055/s-2001-16383

Wei, K., Wert, D., & Körding, K. (2010). The nervous system uses nonspecific motor learning in response to random perturbations of varying nature. Journal of neurophysiology, 104(6), 3053–63. doi:10.1152/jn.01025.2009

Weinberg, R. S., & Gould, D. (1995). Foundations of sport and exercise psychology. USA: Human Kinetics.

Werkiani, M. E., Zakizadeh, B., Feizabadi, M. S., Golsefidi, F. N., & Rahimi, M. (2012). Review of the effective talent identification factors of badminton for better teaching to success. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31(2011), 834–836. doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.151

West, D. J., Cunningham, D. J., Bracken, R. M., Bevan, H. R., Crewther, B. T., Cook, C. J., & Kilduff, L. P. (2013). Effects of resisted sprint training on acceleration in professional rugby union players. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 27(4), 1014–8. doi:10.1519/JSC.0b013e3182606cff

Wiesendanger, M. (1998). Bernstein’s principle of equal simplicity and related concepts. In M. L. Latash (Ed.), Progress in Motor Control: Bernstein’s Traditions in Movement Studies (pp. 105–126). Human Kinetics.

Wikipedia. (n.d.-a). Kanō Jigorō. Retrieved September 20, 2013, from http://en.wikipedia.org/wiki/Kano_Jigoro

Wikipedia. (n.d.-b). Judit Polgár. Retrieved September 19, 2013, from http://en.wikipedia.org/wiki/Judit_Polgár

Wikipedia. (n.d.-c). Teleological argument | David Hume. Retrieved July 17, 2013, from http://en.wikipedia.org/wiki/Teleological_argument#David_Hume

Wikipedia. (n.d.-d). Charles Servizio. Retrieved July 15, 2013, from http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Servizio

Wikipedia. (n.d.-e). Dieterich Buxtehunde. Retrieved July 09, 2013, from http://en.wikipedia.org/wiki/Dieterich_Buxtehude

Wilmore, J. H., & Costill, D. K. (2004). Physiology of sport an exercise (3rd ed.). Human Kinetics.

Wilson, C. (1984). A Criminal History of Mankind.

Wilson, F. (1982). Mind, muscle, and music. The American MusicTeacher. Retrieved from http://www.bandworld.org/pdfs/SPRINGMindMuscleandMusic.pdf

Wilson, J. M., Loenneke, J. P., Jo, E., Wilson, G. J., Zourdos, M. C., & Kim, J.-S. (2012). The effects of endurance, strength, and power training on muscle fiber type shifting. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association, 26(6), 1724–9. doi:10.1519/JSC.0b013e318234eb6f

Wilson, M. (2001). The case for sensorimotor coding in working memory. Psychonomic bulletin & review, 8(1), 44–57. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11340866

Wilson, Margaret. (2002). Six views of embodied cognition. Psychonomic bulletin & review, 9(4), 625–36. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12613670

Wing, E. A., Marsh, E. J., & Cabeza, R. (2013). Neural correlates of retrieval-based memory enhancement: An fMRI study of the testing effect. Neuropsychologia. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2013.04.004

Winner, E., & Drake Jennifer, E. (1996). The rage to master: The decisive role of talent in the visual arts. In K. Ericsson (Ed.), The road to excellence: The acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports and games (pp. 271–301). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Witt, K., Margraf, N., Bieber, C., Born, J., & Deuschl, G. (2010). Sleep consolidates the effector-independent representation of a motor skill. Neuroscience, 171(1), 227–234.

Woodman, L. (1985). Talent Identification - Is competition enough? Sports Coach, (9), 49–57.

Wu, W., & Magill, R. (2004). To dictate or not: The exploration of a self-regulated practice schedule. In J Sport Exerc Psychol. Retrieved from http://hpcsport.com/publications/2004_naspspa_abstract.pdf

Wynne, H. A., & Blagburn, J. (2010). Drug treatment in an ageing population: practical implications. Maturitas, 66(3), 246–50. doi:10.1016/j.maturitas.2010.03.004

Xue, Y.-X., Luo, Y.-X., Wu, P., Shi, H.-S., Xue, L.-F., Chen, C.,… Lu, L. (2012). A memory retrieval-extinction procedure to prevent drug craving and relapse. Science (New York, N.Y.), 336(6078), 241–5. doi:10.1126/science.1215070

YMCA Fitness Testing and Assessment. (n.d.). Retrieved September 20, 2013, from http://www.topendsports.com/testing/ymca-fitness-testing.htm

Yokoyama, S. (2002). Molecular evolution of color vision in vertebrates. Gene, 300(1-2), 69–78. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12468088

Zachopoulou, E., Trevlas, E., & Konstadinidou, E. (2006). The design and implementation of a physical education program to promote children’s creativity in the early years. International Journal of Early Years Education, 14(3), 279–294. doi:10.1080/09669760600880043

Zatorre, R. J., Chen, J. L., & Penhune, V. B. (2007). When the brain plays music: auditory-motor interactions in music perception and production. Nature reviews. Neuroscience, 8(7), 547–58. doi:10.1038/nrn2152

Λέκκας, Δ. (2003). Στοιχεία επιστημονικής μεθόδου και εφαρμογής της: αναλυτική μέθοδος και αφηρημένη σκέψη. In Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό. Αθήνα: ΕΑΠ.

Παπαγεωργίου, Κ., & Λέκκας, Δ. (2014). Επιστήμη και (vs) Scientia. In Φιλοσοφία, Φυσικές Επιστήμες, Βιοηθική. Αθήνα. http://deeaef.gr/wp-content/uploads/2016/04/Papageorgiou-Lekkas-full-text.pdf

Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2015). Ο Κύκλος της Βιέννης: Πορεία και Έργο. Αίτιον, 110–115.

Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2016). The Tennis Distal Method: Εφαρμοσμένες Αρχές Υψηλής Απόδοσης. Αθήνα: www.distalmethod.com

Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2016a). Θεραπεία ως προτεραιότητα - Προτεραιότητα ως θεραπεία. Αθήνα: www.distalmethod.com

Παπαγεωργίου, Κ. (2016b). Το επιστημονικό στάτους του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) » http://wp.me/p1TYor-2E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εἷς φρονῶν μυρίων μὴ φρονούντων κρείττων ἐστὶν