Distal Method

Πιστοποίηση Προπονητών / Έρευνα στην Υψηλή Απόδοση Αθλητών

Μάθηση, Ειδίκευση, Θεραπεία

by Konstantinos Papageorgiou, PhD

 

Πλήθος βιβλίων και δημοσιεύσεων στηρίζει την Άπω Μέθοδο (βλ. και "Υλικό")

click on the image

Μάθηση

Στη βάση της ειδίκευσης και της εξέλιξής μας είναι η μάθηση και οι επιστημονικοί κλάδοι που ασχολούνται με αυτή

Ειδίκευση

Βασικό περιέχον της Άπω Μεθόδου είναι η Επιστήμη των Υψηλών Επιδόσεων, ένας νέος κλάδος που μελετά την απόκτηση ειδίκευσης παγκοσμίου επιπέδου σε κάθε τομέα ανθρώπινης ενασχόλησης

Θεραπεία

Η καινοτομία του Θεραπευτικού Coaching έγκειται στην αντιμετώπιση της μάθησης (και της ειδίκευσης), όχι ως αποκομμένες δεξιότητες, αλλά ως είδος ολιστικής θεραπείας

Εργαλεία Άπω Μεθόδου τένις και σχετικές δημοσιεύσεις Dr. Παπαγεωργίου

 Στους αριθμούς του σχήματος αντιστοιχούν οι παρακάτω δημοσιεύσεις. (SEA: Science of Exceptional Achievement, SBLM: Stance, Ballistics, Locomotion, Manipulation, SFSB: Strength, Flexibility, Speed, Balance)

1 Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. 2017. Tennis: η Άπω Μέθοδος. Αθήνα: Κοντύλι. 

2 Papageorgiou, Konstantinos G. 2019. “The Distal Method: From Psychomotor Education to Motor Expertise.” Journal of Physical Education and Sport 19 (1):633–44. https://doi.org/10.7752.

3 Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. 2017. Η Άπω Μέθοδος: Οι Αρχές Της Επιτηδειότητας. Αθήνα: Κοντύλι.

4 Papageorgiou, Konstantinos G. 2017. The Distal Method. Athens: distalmethod.com.

5 Papageorgiou, Konstantinos G. [in press] Expertise mechanisms and expert characteristics: towards a unifying model.

6 Konstantinos G. Papageorgiou, and Konstantinos G. Salonikidis. 2018. “Physiological Changes after One Month of Exclusive Supplement Consumption and Exercise: A Case Study.” Journal of Sports Science 6 (3):170–77.

7  Papageorgiou, Konstantinos G. 2014. “Deliberate Practice in Tennis.” Journal of Medicine and Science in Tennis 19 (3):113–19.

8 Papageorgiou, Konstantinos G. 2018a. From Therapy to Learning - From Enhancement to Performance. Athens: λεξίτυπον.

9 Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. 2017. Θεραπεία Ως Προτεραιότητα - Προτεραιότητα Ως Θεραπεία. Αθήνα: Κοντύλι.

10 Papageorgiou, Konstantinos G. 2018b. Magical Thinking. Athens: λεξίτυπον. www.distalmethod.com.

11 Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ., and Σίμος Παπαδόπουλος. 2019. “Η Παιδαγωγική Του Θεάτρου Και η Άπω Μέθοδος Στην Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη.” Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, no. 4.

12 Papageorgiou, Konstantinos G., Dimitris Lekkas, and Maria Koulianou. 2015. “New Ideas and Directions about Musical Material in Music-Therapy (Greek).” In Focusing on Education and Intervention II.

13 Papageorgiou, Konstantinos G. 2016a. “An Analysis of the Kinetic Chain Model in Forehand Drive.” Journal of Medicine and Science in Tennis 21 (2):22–26.

14 Papageorgiou, Konstantinos G. 2016b. “Performance Spiral Effects on Motor Learning: The Case of Tennis Serve.” Hellenic Journal of Physical Education and Sport Sciences 36 (2):100.

15 Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ., and Δημήτρης Λέκκας. 2014. “Επιστήμη Και (vs) Scientia.” In Φιλοσοφία, Φυσικές Επιστήμες, Βιοηθική. Αθήνα.

16 Papageorgiou, Konstantinos G., and Demetrios Lekkas. 2018. “On the Methodology of the Analytic Method: Historical Account, Epistemological Suggestions, Stages.” Epistēmēs Metron Logos, no. 1.

17 Papageorgiou, Konstantinos G. 2019. “The Predicate Fabric of Abstraction: The Hard Test of Logical Inversion.” Epistēmēs Metron Logos, no. 2.

18 Papageorgiou, Konstantinos G. 2015. “Talent as an Unintentional Agent.” ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ 1 (2):38–54.

19 Papageorgiou, Konstantinos G. 2017a. “The Subtle Colourings of (Informed) Consent in Performance Enhancement: Implications for Expertise.” Philosophy Study 7 (4):197–203.

20 Papageorgiou, Konstantinos G. 2017b. “Therapy, Consent and Autonomy in Perspective.” In 20 Years after the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. Thessaloniki, Greece: Thessaloniki Conference.

21 Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. 2015. “Ο Πιο Ειδικός Στην Επιστήμη.” Αίτιον, no. 1. Αθήνα:128–31.

22 Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. 2016. “Ένας Ανθρωπολόγος, Άγριοι Επιστήμονες, Ιπτάμενοι Γάιδαροι Και Άλλα Ζώα.” Αίτιον, no. 4:131–33. 

 

 Εκτός από τη βασική πιστοποίηση στο τένις, παρέχονται προγράμματα πιστοποιήσεων για όλες τις θεματικές που καλύπτει η Άπω Μέθοδος:

  • Νευρογλωσσολογικό Προγραμματισμό για Αθλήματα (βλ. δεύτερη εικόνα)
  • Κινητική Μάθηση και Προπόνηση στο Τένις 
  • Παιδαγωγική του Θεάτρου και Εμψύχωση Αθλημάτων

 

 

Στην Άπω Μέθοδο δίνεται ισότιμη βάση στο σώμα, στη νόηση και στο πνεύμα!

 Πράγματι, έλεγε, όλα απορρέουν από την ψυχή, η υγεία και οι ασθένειες του σώματος και του ανθρώπου, και όλα προέρχονται από εκεί, όπως (προέρχεται) από το κεφάλι ό,τι έχει σχέση με την όραση.

Συνεπώς, πρέπει να φροντίζουμε κυρίως και πάνω απ’ όλα την ψυχή, αν θέλουμε να βρίσκονται σε καλή κατάσταση τόσο το κεφάλι όσο και το υπόλοιπο σώμα.

Η ψυχή όμως, αγαπητέ μου, έλεγε θεραπεύεται με κάποια ξόρκια και τα ξόρκια αυτά είναι οι ωραίοι λόγοι. Οι ωραίοι λόγοι βοηθούν να γεννηθεί μέσα στην ψυχή η σωφροσύνη, η παρουσία της οποίας καθιστά πιο εύκολη τη θεραπεία τόσο του κεφαλιού όσο και του υπόλοιπου σώματος

Πλάτων, Χαρμίδης

Προφίλ Άπω Μεθόδου

H Άπω Μέθοδος (Distal Method) είναι το βασικό μέρος του συστήματος ολοκληρωμένης θεραπείας και coaching (συμβουλευτικής/προπονητικής) που έχω αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη μάθηση και την απόκτηση υγιούς ειδίκευσης σε γνωστικές ή κινησεολογικού τύπου δεξιότητες.

Βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση στο πεδίο της μάθησης, λαμβάνοντας υπόψιν τη μεθοδολογία της επιστήμης, τον κλάδο της επιστήμης υψηλής απόδοσης, την ψυχολογία (ειδησιακή/cognitive, και αθλητική) την κινησιολογία, τη νευροφυσιολογία, τη φιλοσοφία, την ηθική και την κοινωνιολογία της ειδίκευσης. Η θεωρία της Άπω Μεθόδου αναπτύσσεται και παρουσιάζεται στο έργο μου The Distal Method: Learning How to Learn to Become an Expert - Implications for Motor and Cognitive Skills. Ακολουθεί πλήθος έργων, βιβλία και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

 

Το Μαθησιακό Coaching αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην ανθρώπινη μάθηση - την οποία και βλέπει ως "θεραπεία". Μάθηση = θεραπεία. Η βασική παραδοχή είναι πως παρότι οι άνθρωποι είμαστε «μηχανιστικοί» και εθισμένοι σε συνήθειες, μια μεθοδολογία εκμάθησης ή αλλαγής θα πρέπει να αντιμετωπίζει το άτομο όχι ως μηχανή, αλλά σε κάθε περίπτωση ως υποκείμενο θεραπείας. Η θεραπεία εδώ χρησιμοποιείται ως μια γενικότερη ολιστική προσέγγιση, παρόμοια με αυτή που συναντάμε στα κείμενα φιλοσόφων όπως ο Πλάτωνας (π.χ. στο διάλογο Χαρμίδης, 156 d 3 – 153 c 6). Το αποτέλεσμα είναι η αναδόμηση του ατόμου εκ των έσω και η μόνιμη μάθηση ή η υπερμάθηση.

Αφορά άτομα κάθε ηλικίας (παιδιά, εφήβους, ενήλικες) οι οποίοι χρειάζονται ταυτόχρονα στήριξη και ανάπτυξη, είτε για υψηλή απόδοση (πρωταθλητισμό, εξετάσεις, γεγονότα κορύφωσης), είτε για προσωπικούς στόχους, δηλαδή αφορά όλους. Το «δόγμα» του θεραπευτικού coaching είναι πως η θεραπεία (από περιοριστικές αντιλήψεις, ανασφάλειες, η συναισθηματική και νοητική-πνευματική στήριξη) δεν είναι απλά ένας καλύτερος τρόπος για μάθηση – είναι ο μόνος τρόπος για (υπερ)μάθηση.

 

Mechanism of Expertise Attainment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφίλ Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, PhD

 

Πώς μπορώ να αναπτύξω /διαχειριστώ ένα τέτοιο σύστημα; Σημαντικό μέρος της απάντησης σίγουρα βρίσκεται στο παρελθόν μου. Τελειώνοντας τις σπουδές μου στην επιστήμη τροφίμων, αποφάσισα να προσανατολιστώ προς πιο θεωρητικούς χώρους. Έτσι τελείωσα το τμήμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, και πλέον είμαι Διδάκτωρ Επιστημολογίας και Ηθικής στο τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, τελείωσα τις σπουδές μου στη μουσική (κλασσική κιθάρα, σχολή Ε. Μπουντούνη), στην προπονητική (τένις και αντιπτέριση), στην Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ΕΚΠΑ), στην Παιδαγωγική του Θεάτρου (ετήσιος κύκλος βιωματικών / θεωρητικών σεμιναρίων με τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δρ. Σίμο Παπαδόπουλο) και στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό με τον Νικόλαο Μαγαλιό). Πιστοποιήθηκα στον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδευτής ενηλίκων και δίδαξα δύο χρόνια στα ΙΕΚ Ω όλα τα μαθήματα του κύκλου της προπονητικής (και την ειδίκευση του Τένις). Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως αναπληρωτής καθηγητής ειδικής αγωγής, ως προπονητής και ως παρουσιαστής σε δύο εκπομπές στο Μεταδεύτερο και στον Αίτιον Τηλεόραση. Πλέον είμαι μεταδιδακτορικό ερευνητής βιοπληροφορικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είμαι διευθυντής έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού ομότιμης αξιολόγησης Epistēmēs Metron Logos. Το σημαντικότερο από όλα είναι πως ηγούμαι των ομάδων εργασίας στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα του Δ. Ε. Λέκκα, του μεγαλύτερου θεωρητικού της εποχής μας. Όλα τα προηγούμενα συμπληρώνονται με σειρά από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και άλλα περιοδικά, εκδόσεις, συνέδρια, ομιλίες, καθώς και ένα προσωπικό δίσκο με έργα κλασικής κιθάρας.

Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου, PhD

Εφαρμογές της μεθόδου!

Που μπορεί να εφαρμοστεί η άπω μέθοδος;

Σχολείο

Η σχολική επιτυχία είναι συνάρτηση πολλών περισσότερων παραγόντων από έναν "καλό βαθμό". Όχι, δεν είναι καν ο βαθμός το βασικό κριτήριο σχολικής επιτυχίας.

Αθλητισμός

Μέθοδος επιτυχίας στον αθλητισμό ή στον πρωταθλητισμό ΜΕ παράλληλη πνευματική/νοητική/συναισθηματική στήριξη και ανάπτυξη.

Τέχνη

Οι κινητικές και οι νοητικές δεξιότητες είναι μια περιοχή προς ανάπτυξη στην τέχνη που έχει παραμεληθεί αρκετά. Όχι μόνο αφηρημένες ιδέες και φαντασία, όχι μόνο τεχνική, αλλά συνδυασμός και κατεύθυνση.

Επιστήμη

Η θεωρία, η μεθοδολογία και η ιστορία της επιστήμης δεν διδάσκονται με το να λύνει κανείς εξισώσεις και να μαθαίνει Λατινικά. Η επιτυχία του εφήβου στα κατοπινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα απαιτούν ανάπτυξη ικανοτήτων και συμβουλευτική που δεν προσφέρονται ούτε κατά προσέγγιση στο σχολείο ή αλλού.